Ett fossilfritt inrikesflyg – Så når vi klimatmålen med flygbiobränsle

Publiceringsdatum: 2017-03-16
Sidor: 28
ISBN:

År 2040 ska Sveriges utsläpp av växthusgaser minska med 40 procent jämfört med 1990. Flygbranschen har de senaste åren gjort stora framsteg vad gäller bland annat lättare och mer effektiva flygplan, bränslesnåla flygmotorer, rakare flygvägar och miljöcertifieringar av de statliga flygplatserna. För att nå i mål är det dock ett måste att flygplan övergår till att flyga på koldioxidneutrala biobränslen, istället för de fossila bränslen som flygs på i dag. Då krävs politisk vilja och effektiva reformer.