Utredningen ”Statens ansvar för det svenska flygplatssystemet” (Ds 2023:3) – remissvar

Föreningen Svenskt Flyg bildades 1994 som en intresseförening för det svenska flyget. Föreningen består av Swedavia, Luftfartsverket, Sveriges Regionala Flygplatser, Saab AB, GKN Aerospace Sweden samt ett antal flygbolag och andra intressenter för flygets utveckling i Sverige. Vi konstaterar att utredningen på kort tid har kunnat beskriva situationen och behoven inom svensk luftfart 2023, trots […]

Vilket flygplatssystem vill vi ha i Sverige i framtiden?

Vilket flygplatssystem vill vi ha i Sverige i framtiden? Ska hela landet kunna nås med flyg? Sverige är ett stort land men med ganska liten och spridd befolkning. Det gör flyget väldigt effektivt som infrastruktur om det finns flygplatser med bra spridning. Och så måste det finnas flygbolag som kan flyga annars måste staten upphandla […]

Regeringen satsar på forskning om elflyg

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att analysera och lämna förslag på hur stödet till forskning och innovation på elflygsområdet kan utvecklas, samordnas och organiseras. Syftet med uppdraget är att påskynda utvecklingen av elflyg. Läs hela pressmeddelandet på regeringens hemsida »

Uttalande från Svenskt Flygs ordförande Christian Clemens i flygplatsfrågan

Regeringen meddelade den 20 april att man i närtid kommer att föreslå att Bromma flygplats skall stängas och att flygtrafiken flyttas till Arlanda. Detta utan några som helst beslut om utbyggnad eller tillpassningar av Arlanda flygplats. Under hela efterkrigstiden har flyget vuxit världen över och fyller en viktig funktion för tillgänglighet och tillväxt. Inte minst […]

Är vätgas framtiden för flyget?

flyg24nyheter refererade ett webbinarium som Svenskt Flyg var med och arrangerade: Den 2 december anordnade Svenskt Flyg, Transportföretagen och Innovair ett webbinarium om vätgasflyg och hur möjligheterna samt utvecklingen för detta ser ut. På webbinariet deltog bland annat representanter från Airbus, SAS och ett antal svenska företag som diskuterade både möjligheter och utmaningar med vätgasflygplan.  Samarbete, samarbete och samarbete. Det är […]

Staten publicerar rapport om elflygets framtid

Elflygplan, i det här fallet med energilagring i batterier (ett alternativ kan vara vätgas med bränslecell som producerar el) har diskuterats och projekterats under några år. I USA och Israel har två mindre passagerarplan varit under utveckling och i Sverige tar Heart Aerospace fram ES-19 som ska vara i drift 2026. Den europeiska luftfartsorganisationen EASA […]

Synpunkter på regeringens forskningspolitik

Föreningen Svenskt Flyg verkar för att förtydliga det kommersiella flyget och flygindustrins betydelse för Sverige. Föreningen är tillika organisatorisk hemvist för Innovair, det strategiska innovationsprogrammet för flyg med finansiering från Näringsdepartementet och Försvarsdepartementet. Med denna inlaga vill vi belysa vad vi uppfattar som utmärkt med regeringens forskningspolitik, vad som behöver fortsättas och hur vi tror […]

Skall elitidrotten i Sverige begränsas till storstäderna i framtiden?

Elitidrotten och dess förutsättningar är ett av flera talande exempel för flygets betydelse för Sverige, som en del av den infrastruktur, som i ett avlångt och glesbefolkat land möjliggör möten och utbyten utan att behöva vara borta i flera dagar.

Christian Clemens ny ordförande för Svenskt Flyg

Till ny ordförande för föreningen Svenskt Flyg har Christian Clemens föreslagits. Christian Clemens har varit VD för flygbolaget BRA sedan 2016 och ska snart lämna BRA förresearrangörsbranschen. – Vi är väldigt glada att Christian Clemens vill ta över ordförandeskapet för Svenskt Flyg. Han är en väldigt välkänd och mycket uppskattad företagsledare i flygbranschen. Han har […]

Att inte bygga ut Arlanda vore ett kostsamt misstag

De senaste dagarna har en spricka uppdagats i regeringssamarbetet som grundar sig i Arlandas framtida roll och kapacitet. Från Svenskt Flygs sida ser vi med oro på risken för en politik som bromsar Sveriges utveckling snarare än utsläppen. Regeringen slog i flygstrategin från 2017 fast att för att klara miljömålen måste planeringen av en hållbar […]