Välkommen till Svenskt Flygs arrangemang i Almedalen 2016

Flygskatt, biobränsle, teknikutveckling inom flyg och rymd och digitalisering är några av de områden som svensk flygnäring kommer att lyfta under Almedalsveckan. Varje år ökar intresset för flygnäringens arrangemang och vi syns på nya arenor och i nya sammanhang. Svenskt Flyg arrangerar seminarium den 5 och 6 juli. Den 5 juli hos Aerospace Almedalen – en dag fylld av flyg och rymd. Program för dagen hittar du här och en film ser du här. Den 6 juli är Svenskt Flyg hos Swedavia, Gate Almedalen. I Gate Almedalen finner du många intressanta seminarier under hela veckan. Se programmet här.

 

5 juli 2016 kl. 10.40 – 11.00
Ska vi ha en besöksskatt på Almedalen?
Strandvägen 4, Aerospace Almedalen, East Sweden Arena

Medverkande:
Anna Wilson, generalsekreterare, Svenskt Flyg
Kirsten Åkerman, regionchef, Svenskt Näringsliv

Regeringen undersöker just nu hur de kan införa en flygskatt i Sverige, en besöksskatt på våra möten. Vad ger det för effekter när man verkar på en ö? Det är märkligt när man i Exportstrategin pekar ut flyg som avgörande för att näringslivet ska nå ut till sina marknader och för att fler turister ska besöka Sverige. Sveriges tillgänglighet står på spel för att politiker bedriver ideologisk plakatpolitik. Det är inte okej säger vi. Vad säger Gotlands näringsliv och vad blir kostnaden för besöksskatten?

 

5 juli kl. 13.10 – 13.30
Flygfighten Sverige – Danmark
Strandvägen 4, Aerospace Almedalen, East Sweden Arena

Medverkande:
Anna Wilson, generalsekreterare, Svenskt Flyg
Michael Svane, vd, Dansk Transport

Finns det några vinnare om Sverige inför en nationell flygskatt? Hur påverkas Danmark och Kastrup av flygets villkor i Sverige och en eventuell flygskatt? Vilka konsekvenser får en flygskatt på trafiksystemet och hur agerar passagerarna? Kastrup och Arlanda är viktiga hubbar för oss som bor i Sverige att ta oss ut i världen och konkurrensen om flyglinjer och passagerare är hård. Det handlar även om i vilket land jobben och skatteintäkterna som flyg möjliggör för landar. Danmark införde och slopade en flygskatt på grund av de negativa effekterna för hela Danmark, konsekvenserna är väl kända. Hur kommer det påverka konkurrensen mellan flygplatserna och vem vinner fighten om passagerare, tillgänglighet, jobb och tillväxt?

 


 

6 juli 2016 kl. 8.30 – 10.45 (frukost kl. 8.30)
Flygskatt – En skatt på möten
Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6, Gate Almedalen

Moderator: Catharina Elmsäter-Svärd

Har vi råd att betala flygskattens pris? Summan av tillgänglig erfarenhet och beräkningar visar att en svensk flygskatt skulle innebära betydande kostnader för både samhälle och stat med helt marginella effekter för klimatet. Svenskt Flyg presenterar nya siffror på hur en flygskatt kommer att slå mot Sveriges regioner och olika näringar med fokus på den viktiga besöksnäringen. Flygskatt måste dessutom vägas mot andra långt mer effektiva ekonomiska styrmedel och åtgärder för minskade utsläpp i hela samhället som undviker att försämra svensk konkurrenskraft. Svenskt flyg har som vision att bli fossilfritt 2030. Hur ser färdplanen ut och hur kan vi genom samverkan skynda på omställningen inom flyget genom ny teknik och biobränslen? Vi måste vara på det klara med vad en flygskatt faktiskt innebär. Det innebär en skatt på möten – möten som ger jobb, affärer, studier, nöje och kunskapsdelning. Viktiga värden som nu står på spel.

8.30 Frukost
09.00 – 9.40 Flygskatt, en samhällsekonomisk analys, effekter på regioner i Sverige samt en utblick i världen
Henrik Littorin, omvärldsanalytiker, Swedavia. Presenterar en WSP-analys om flygskattens konsekvenser.
Anna Wilson, generalsekreterare, Svenskt Flyg. Regionala effekter av en flygskatt.
Hans Ollongren, ansvarig luftfartspolitik, SAS. Hur påverkas SAS av den norska flygskatten och framöver en av svensk?
Raimonds Gruntins, IATA. Det globala flygets spelregler.
09.40 – 10.15 Samtal om flygtillgänglighet, investeringar, skatter och grön omställning för regioner och besöksnäring
Eva Östling, vd, VISITA
Anders Ehrling, vd, BRAflyg
Niklas Nordström, kommunalråd, Luleå
10.15 – 10.45 Vad gör branschen för att möta miljö- och klimatkravet? Finns det andra alternativ än en nationell flygskatt?
Lars Andersen, miljöchef SAS
Ann-Sofie Hörlin, hållbarhetschef BRA
Charlotte Ljunggren, CEO Göteborgs flygplats, Swedavia. Landvetter.
10.45 – 11.00 Vägen framåt, samspel mellan politik och näringsliv
Catharina Elmsäter-Svärd
Anna Wilson, Svenskt Flyg