Verksamhet

Föreningen Svenskt Flyg kommer koncentrera sitt arbete på de två profilfrågorna ”Miljö och klimat” samt ”Flygets betydelse”.

Miljö- och klimatfrågor

Framförallt kommer föreningen att följa upp och utveckla de tio punkterna för ett mer klimatanpassat flyg. Syftet är att visa att ett trovärdigt arbete med miljö- och klimatfrågor pågår i det kommersiella trafikflyget och flygindustrin i Sverige och att detta kommer att fortskrida löpande hos dessa.

Flygets betydelse

Profilfrågan ”Flygets betydelse” har som syfte att tydliggöra det kommersiella trafikflygets och flygindustrins betydelse och nytta för det svenska samhället i sin helhet. Genom att aktivt publicera artiklar om flyg sett ur olika perspektiv på Flygtorget och genom nyhetsbrevet Airmail kan också dessa spridas till andra medier för eventuell publicering.

Luftfartsforum

Nätverket Luftfartsforum har visat sig vara mycket framgångsrikt för att stärka förtroendet för den svenska flygbranschen hos riksdagens ledamöter. Arbetet med att utveckla denna dialogform kommer att fortsätta under året bl.a. genom att utöka målgruppen för aktiviteter även med riksdagens tjänstemän, regeringskansliets tjänstemän och berörda myndigheters tjänstemän.

PR-arbete/relationer till medier och externa intressenter

Arbetet med att sprida Svenskt Flygs budskap i så många relevanta sammanhang som möjligt fortsätter. Syftet är att skapa en relation till Svenskt Flygs intressenter som leder till ett ömsesidigt engagemang eller gemensamma åtaganden som i sin tur leder till handling och resultat som gynnar flyget. Detta kommer att göras bl.a. genom att arrangera presseminarier, genom aktivt arbete med de arrangemang som nätverket TransportSektorn i samverkan ordnar under året, bl.a. konferensen Stora Transportdagen och Transporternas dag under Almedalsveckan i Visby och genom att utvidga Föreningen Svenskt Flygs samverkan med andra organisationer.

Om oss