Pegasuspriset – hela transportnäringens miljöpris!

För att visa kraften och viljan bakom miljöarbetet i transportsektorn har TransportNäringen i samverkan instiftat ”Pegasuspriset”.

Både Taxi Stockholm och Taxi 020 tog år 2010 hem transportnäringens miljöpris. Juryns uppgift att hitta en vinnare av Pegasuspriset visade sig omöjligt. Det blev två vinnare – Taxi Stockholm och Taxi 020.

Det båda taxiföretagen mottog priset på Stora TransportDagen i Stockholm den 21 april 2010.

Genom att goda exempel från näringens olika branscher årligen lyfts fram när detta miljöpris delas ut kan fler inspireras till fortsatta insatser för en hållbar utveckling. Företagen inom transportnäringen arbetar aktivt och målmedvetet med att minska såväl den direkta som den indirekta miljöpåverkan från sin verksamhet. Trots detta anklagas transportnäringen ofta i svepande och generaliserande ordalag för att orsaka negativ miljöpåverkan – samtidigt som nyttan med transportverksamheten mer sällan framhålls. Vi vill gemensamt bidra till att förändra den bilden och lyfta fram de insatser som dagligen görs i de olika transportbranscherna.

Genom Pegasuspriset når vi alltså två syften:
De goda exemplen hjälper oss i vår strävan att ”folkbilda” om miljöarbete som utförs. Samt att de som gör bra saker belönas och vi uppmuntrar och inspirerar till fortsatta insatser.

Det vinnande företaget utses av en utomstående och oberoende jury och belönas med ett pris i form av ett konstverk med Lasse Åberg som upphovsman.

Kriterierna för att vinna Pegasuspriset lyder:
”Det företag inom transportnäringen som under det gångna året bidragit mest till att säkra en hållbar utveckling ur såväl miljömässiga som ekonomiska och sociala aspekter”.

Ta chansen att vara med och tävla om priset 2011! Mer information följer under vintern.

Varför Pegasus?

Pegasus är i grekisk mytologi en bevingad häst och därmed något av en intermodal lösning. Hästen kan i grunden bara röra sig på land, men har försetts med vingar för att kunna flyga. Den intermodala lösningen innebär att transporten innefattar mer än ett transportsätt för att göra transporten miljömässigt och ekonomiskt mest effektiv.

Vi som står bakom priset:
TransportNäringen i samverkan omfattar bransch- och arbetsgivarorganisationer inom hela transportsektorn – oavsett vilket element det handlar om! Vårt samarbete tar sikte på de gemensamma intressen som vi och våra medlemsföretag har, inte minst när det gäller transporternas miljöpåverkan. Vi är övertygade om att de insatser vi gör enskilt behöver kompletteras med samverkan för att åstadkomma bäst resultat.

Vi som ingår TransportNäringen i samverkan är:
TransportGruppen med sina åtta förbund
Branschföreningen Tågoperatörerna
Svenska Bussbranschens Riksförbund
Svensk Kollektivtrafik
Svenska Petroleum Institutet
Svenska Taxiförbundet
Föreningen Svenskt Flyg
Sveriges Åkeriföretag