Svenskt Flyg på Transportforum 2012, 11–12 januari i Linköping

Konferensen, som anordnas av VTI, har genom åren utvecklats till Nordens största årliga konferens för transportsektorn. Här möts forskare och transportsektorns många aktörer för kunskapsutbyte och kontaktskapande.

Flyget diskuteras vid Session 2
Sal Solot, Konsert & Kongress

Program:
13.00-15.00
Flyget, framtiden och miljön
Ordförande: Carl Selling, LFV

Sverige behöver ett konkurrenskraftigt
flygtransportsystem

Lena Micko, Anna Wilson, Svenskt Flyg

Trender inom svensk och internationell flygmarknad
Henrik Littorin, Swedavia
Sveriges bidrag till flygets klimatpåverkan
Jonas Åkerman, KTH
Flygets klimatpåverkan – debatt
Jonas Åkerman, KTH
Lena Micko, Svenskt Flyg
FIKA 15.00
15.30-17.30
Flygets regionalpolitiska roll
Ordförande: Henrik Littorin, Swedavia

Goda kommunikationer är ett livsvillkor för
Örnsköldsvik
Elvy Söderström, Örnsköldsviks kommun
God tillgänglighet för flyget
– exemplet Norge
John Bennet, Avinor
Biobränslen inom flyget
Kalle Keldusild, Transportstyrelsen