Föreningen Svenskt Flyg

Föreningen Svenskt Flyg kommunicerar idéer, åsikter och kunskap om det kommersiella flyget och flygindustrin i Sverige.

Syftet med Föreningen Svenskt Flygs verksamhet är att stärka förtroendet för det kommersiella flyget och flygindustrin så att dessa ges möjligheter att verka och utvecklas i Sverige.

Föreningens verksamheten bedrivs i det helägda bolaget Svenskt Flyg Intresse AB.