Sponsorer

Vill du synas och höras på Flyg med Framtid 2012?

Flyg med framtid är det enda årliga evenemang i Sverige där ledande experter från flygbolag, flygplatser, flygindustrin, flygtrafikledning och hela leverantörskedjan träffas för att diskutera viktiga frågor som påverkar hela branschen.

Kombinationen av högprofilerade talare, intressanta deltagare och organisatörer gör Flyg med Framtid unikt och till ett intressant forum för att profilera sitt varumärke och budskap.

Vi kan erbjuda olika paketlösningar för sponsorer och utställare. Oavsett om du ser värdet i att associera din organisation med Svenskt Flyg och branschen som helhet, eller vill dra nytta av det exceptionella nätverket på plats eller visa upp din organisation så har vi ett sponsringspaket som passar just dina behov och budget.

Vänligen kontakta Anna Wilson, anna.wilson@svensktflyg.se, för mer information.

Välkommen som sponsor av Flyg med Framtid 2012!