Flygskatt – en samhällsekonomisk analys

Flygskatt – en samhällsekonomisk analys

Denna analys från WSP behandlar luftfartens betydelse för samhällsekonomin och redogör för konsekvenserna för Sverige med en flygskatt och vad erfarenheterna är från andra länder. Vilken påverkan har luftfarten på klimatet och är skatter den bästa lösningen?

Flygskatt: En skatt på möten mellan människor

Flygskatt: En skatt på möten mellan människor

Summan av tillgänglig erfarenhet och genomförda kostnadskalkyler pekar på att en svensk flygskatt skulle innebära betydande kostnader för både samhälle och stat med helt marginella effekter för klimatet. Ett beslut om flygskatt får inte vila på antaganden och illa underbyggda faktaunderlag utan bör utredas noga. Flygskatt måste dessutom vägas mot andra långt mer effektiva ekonomiska […]

Så lyfter vi Sverige – En framtidsagenda för flyget

Så lyfter vi Sverige – En framtidsagenda för flyget

Svenskt Flyg har under en period drivit en vision- och strategiprocess för att hitta en samsyn kring viktiga frågor och finna en gemensam målbild framåt. Detta har lett fram till skapandet av en ny framtidsagenda för flyget i Sverige. Agendan innehåller avgörande utmaningar som flygnäringen står inför på både kortare och längre sikt. Vi tar […]

Sverige inom räckhåll

Sverige inom räckhåll

Sverige är EUs till ytan tredje största land och även det som har längst mellan landsändarna. Bra flygförbindelser är en förutsättning för att människor ska kunna bo och arbeta i hela landet. Vi är också allt mer beroende av internationell handel. Idag består ca 50 procent av Sveriges BNP av export, vilket är över genomsnittet […]

Turismens betydelse för utveckling och naturvård i Afrika

Turismens betydelse för utveckling och naturvård i Afrika

En stor del av det globala rekreationsresandet går till utvecklingsländer där turismen har en betydande påverkan på BNP och sysselsättning. Handel, företagande och möten mellan människor är en förutsättning för tillväxt och utveckling, även i utvecklingsländer. Därför är det viktigt att fler människor får möjlighet till den mobilitet och tillgänglighet vi tar för given. Luftfarten […]

Policy Brief: Full fart framåt! Flygets betydelse för jobb, innovationer och lokal utvecklingskraft

Policy Brief: Full fart framåt! Flygets betydelse för jobb, innovationer och lokal utvecklingskraft

För att vi i Sverige överhuvudtaget ska kunna bedriva handel och för att få fler framgångsrika företag som både ger oss arbetstillfällen och välstånd krävs nya affärer. Affärer som skapas via personliga möten. Vår konkurrenskraft hänger på investeringar, nya idéer, forskning och innovationer. Globaliseringen kräver att vi måste röra på oss över hela världen, något […]

Policy Brief: Flyget möjliggör för nya möten och kongresser

Policy Brief: Flyget möjliggör för nya möten och kongresser

Flyget är ett kollektivt transportmedel i luften, ett fantastiskt sätt att skapa broar mellan människor, kulturer, forskning och utveckling. Sverige är världsledande inom hållbart flyg och våra ansträng- ningar sprider sig till andra länder, gränslös kunskap som kommer hela världens flygnäring till godo, även den går på export. Sverige behöver låta flygnäringen växa för att […]

Flygets ekonomiska betydelse för Sverige

Flygets ekonomiska betydelse för Sverige

Lufttransporter till, från och inom Sverige skapar olika typer av ekonomisk nytta. Vanligtvis fokuserar studier på branschens ekonomiska påverkan mätt som det bidrag till BNP, sysselsättning och skatteintäkter som genereras av sektorn och dess försörjningskedja. Men det ekonomiska värde som branschen skapar är större än så. Den största nyttan skapas för kunden – passageraren eller […]