Hur kan vi miljöoptimera befintlig miljöteknik?

Svenskt flyg i Almedalen 2018

3/7 2018 10:00 – 10:50

Panelen, som bestod av diverse branschföreträdare, diskuterade vad som kan göras för att minska utsläppen inom ramen för den nuvarande flygtekniken, vilka de lågt hängande frukterna för utsläppsminskning är samt vad andra kan göra för att hjälpa branschen att snabbare minska utsläppen.

De närvarande flygbolagen, (SAS, BRA & Norwegian) menade att modernisera flygplansflottor är det mest effektiva att snabbaste sättet att minska utsläppen från flyget. Flygteknik, med mer glidflygning, annorlunda in- och utflygningar samt rakare flyglinjer har också en snabb och positiv inverkan på utsläppsnivåerna. För att möjliggöra detta politiken förändras inom vissa områden. Nya flygplan bullrar mindre och skulle därför kunna flyga över områden de tidigare inte fått flyga, något som politiken dock ännu inte åtgärdat. Det borde finnas en politisk stimulans för att modernisa flygplanen och därmed minska på utsläppen, i stället för att beskatta flygande.

Representanter från de regionala flygplatserna och Swedavia menade att det viktigaste var att de kunde erbjuda flygbolagen att tanka biobränslen på deras flygplatser. Detta är dock svårt då
produktion av biodrivmedel är för liten i Sverige i dagsläget. Här behövs det tydliga och långsiktiga spelregler så att företagen vågar investera i infrastruktur och F&U. SAAB stämde in i behovet av satsningar på innovation och beskrev hur deras nya flygledningssystem skapade bättre flyt på flygplatsen, vilken minskade utsläppen.

Luftfartsverket ansåg att det var viktigt att styra luftrummet bättre för att minska utsläppen. Som ett led i detta har det utbildat alla sina flygledare i miljösmart flygledning och hur väntar på att få klartecken från politiken på att börja planera det svenska flygrummet år 2040.

Sammanfattningsvis var paneldeltagarna överens om att flyget behöver, och kan, minska utsläppen. För att klara av detta krävs det långsiktiga spelregler från politikens håll, spelregler som syftar till innovation och effektivisering och som stimulerar till utsläppsminskningar, i stället för att beskatta flygande.