Kan vi göra Sverige till en permanent världsutställning för flyginnovation?

Svenskt flyg i Almedalen 2018

4/7 2018 14:00 – 15:00

INNOVAIR är Sveriges nationella strategiska innovationsprogram för flyg och syftar till att ska skapa goda förutsättningar för flyget inom Sverige. Programmet innehåller flera strategiska mål, bland annat ett om fördubbling av flygets värde i Sverige fram till 2050, från 20 till 40 miljarder. INNOVAIR samlar bland annat anslagen för forskning och utveckling inom flygsektorn.

Peter Engberg, SAAB, presenterade några av de innovationer som SAAB skapat genom åren och vad som kommer komma. Bland annat att nya Gripen E, som första plan i världen, enbart ritas i datorn, utan några som helst pappersritningar. En annan nyskapande innovation från SAAB är remote tower, digitala flygledartorn. SAAB strategi är att ha en nära kundkontakt, välja ut strategiska områden att vara innovativa inom eftersom ett litet företag inte kan vara bäst på allt. Viktigt att näringen i framtiden fortsatt har ett gott samarbete med staten för att sätta upp gemensamma mål och strategier.

Tomas Grönstedt, professor vid Chalmers tekniska högskola, pratade om några av de innovationer som grundforskningen på Chalmers lett till. Bland annat innovationer inom motorteknik som minskar
bränsleförbrukningen och nya utformningar på delar som minskar buller och strömningsmotstånd. Många av de delar som i dag sitter på civila flygplan utvecklades först för militärt bruk, vilket visar att det finns en ”spill-over” effekt.

SAAB, Chalmers och Rikard Larsson, riksdagsledamot för Socialdemokraterna, var alla överens om att det absolut viktigaste för att Sverige fortsatt ska vara en innovativ flygnation är att det finns kompetens. De olika delarnas, företagen, politiken och utbildningen, har dock olika roller. Politikens roll är att skapa samhällen som gör det möjligt för företagen att få tag i, och attrahera, kompetent personal. SAAB är ute i skolor för att skapa ett intresse för SAAB och flygteknik. Chalmers menade att när de får möjlighet att vara riktigt nördiga i sig forskning går det som bäst för dem.

På frågan om hur Sverige fortsatt ska vara ledande inom det här området svarade både SAAB och Chalmers att Sverige måste bli ännu mer specialiserat. SAAB menade att systemintegration är en sådan sak, och att vi fortsatt måste samarbeta med internationella partners och tog SAAB:s och Boeings stridflygsträningsflyg T-X som exempel. Larsson lyfte behovet av att även i framtiden kunna exportera försvarsmaterial som en viktig del i ledet i att bibehålla innovationstakten inom flygbranschen.