Flyget är en del av handeln med utsläppsrätter från och med år 2012!

Flygbranschen, som står för drygt 2 procent av de globala koldioxidutsläppen, får år 2012 ett eget system för handel med utsläppsrätter inom EU. Det fastslogs idag i en omröstning i EU-parlamentet. Systemet blir slutligt fastställt i EU:s ministerråd senare i år. Även om det innebär kostnadsökningar för branschen, anser Föreningen Svenskt Flyg att beslutet är positivt då det innebär att flyget i och med detta bär alla sina samhällsekonomiska kostnader.

– Vi anser att handeln med utsläppsrätter är ett betydligt bättre system än skatter och avgifter eftersom det har en styrande effekt på själva utsläppen av koldioxid, säger Föreningen Svenskt Flygs ordförande Lena Micko. När systemet nu ska införas förutsätter vi att alla diskussioner om nationella särskatter och avgifter för flyget kan avskrivas inom EU.
Det finns också nackdelar med dagens beslut. Systemet riskerar att bli en konkurrensnackdel för Europeiska flygbolag som flyger in eller ut ur EU eftersom det finns en stor risk att länder utanför EU inte utan villkor kommer att accepterar systemet. EU har nu några år på sig att övertyga tredje land att acceptera systemet så att det blir konkurrensneutralt och kan tjäna som en inspiration för länder utanför EU att reducera sina utsläpp från flyget.
– Flygbranschen har som målsättning om att reducera sina utsläpp av växthusgaser till noll fram till år 2050. Branschen har sedan årtionden arbetat aktivt med att minska bränsleförbrukningen och utsläppen av växthusgaser, säger Peeter Puusepp generalsekreterare i Föreningen Svenskt Flyg. Det kommande handelsystemet med utsläppsrätter och det accelererande oljepriset har dessutom accelererat den utvecklingen. Arbetet omfattar i huvudsak fyra områden;
· ökad energieffektivitet i befintliga flygplan och arbetssätt
· utveckling av nästa generations flygplanskonstruktioner, motorer och bränslen
· utveckling av nästa generations flygtrafikledning
· utveckling av ekonomiska styrmedel
Flygbranschen tar nu sitt ansvar och med de åtgärder som påbörjats eller planerats kommer flygets klimatpåverkande utsläpp att påtagligt minska. Men, det vilar ett stort delat ansvar på övriga intressenter inom den globala flygbranschen och politiker i alla världens länder att tillsammans att säkerställa att de drygt 2 procent av de globala koldioxidutsläppen reduceras över tid ner mot noll till år 2050.
För mer information var vänlig ta kontakt med Peeter Puusepp Generalsekreterare Föreningen Svenskt Flyg, tel 070-233 07 91