Är flyget en slagpåse?

Idag arrangerade Svenskt Flyg – tillsammans med Flyg- och Rymdindustrin (SAI), Saab AB, Volvo Aero och Fjärdestorstadsregionen – ett seminarium i Almedalen på ämnet ”Flyget 100 År – Samhällsnytta eller slagpåse?” 

Tina Ehn, riksdagsledamot för Miljöpartiet, inledde debatten med att förtydliga att miljöpartiet inte var emot flygplan utan såg att flyget naturligen i en global värld fyller en funktion. Däremot vill Miljöpartiet att utsläppen på flyget begränsas.
Miljöpartiet väljer hellre räls och menar att flyget särbehandlats positivt och inte fullt ut svarat för att betala för de utsläpp flyget släppt ut.

Sofia Arkelsten, miljöpolitisk talesperson för Moderaterna, kontrader med att flyget fått en lyxstämpel, varför flygbranschen bättre behöver arbeta med kommunikatioen av hur flyget påverkar miljön. ”Vi behöver bägttre kvitton på vad flyget levererat och vad flyget kan göra, det syns inte idag. Förklara vad som gäller.” Sofia menade även att industrin ska fortsätta att beskriva hur branschen är som teknologisk industri och arbetslinjen med sysselsättning – hur ni kan få in unga – och nyttan med att kunna resa. Även Tina menade att teknologin är en viktig, spännande fråga som bör fortsätta att följas och uppmanade branschen att fortsätta arbeta med att minska klimatpåverkan.

Sofia och Tina skilde sig även i frågan om hur utsläppshandelsrätterna ska strukturellt hanteras. En bubbla särskilt för flyget minskar, enligt Sofia, bara flygets resande utan att bidrar inte till att skapa en global koldioxidkostnad som minskar utsläppen totalt.
Hans Ollonberg, koncerndirektör på SAS, menade att en utsläppsbubbla behöver dels inte endast kan begränsas till flygtransporter och dels inte heller stanna vid en europeisk lösning.

Åke Svensson, vd för Saab AB, undrade om pengarna som betalas in kommer att öronmärkas till flygforskning. Sofia avfärdade detta och menade att staten inte får bli styrmedelsberoende, att staten bli en kassako att hämta medel från utan måste motiveras av marknaden.
Tina önskar även se skatt på flygbränsle, för att tydligt slå på det som är skadligt för miljön.

I efterhand kan seminariet ses på www.flygetsdag.se.