Ett valmanifest som tar transportfrågorna på allvar

TransportNäringen i samverkan har presenterat ”Transportpartiets” valmanifest under Almedalsveckan i Visby. Svenskt Flyg ingår i samarbetet som har enats om de 27 viktigaste politiska frågorna för transportsektorn. Syftet är att klargöra att transportfrågorna behöver en mer framträdande plats i den svenska politiken, inte minst för den stora påverkan de har på välfärd och tillväxt.
 

Den första versionen av valmanifestet presenterades vid Stora TransportDagen tidigare i år.

I Almedalen har nu den slutliga versionen lanserats.

Transporter av varor och människor är en naturlig del av vårt samhälle. Först när det blir problem, exempelvis när askan drabbade luftrummet, inser vi hur stora konsekvenserna blir av att de inte fungerar. När problem uppstår blir det också extra tydligt att det är helheten som är lösningen – att alla transportslag behövs och kompletterar varandra.

Transporter både samspelar med och inverkar i hög grad på en rad andra viktiga samhällsområden; på miljö, handel, sysselsättning och ekonomi. Påverkan på miljön kräver fortsatt engagemang och en ökad takt i miljöomställningen, men det behövs bättre insikt om vilka de mest klimateffektiva lösningarna verkligen är.

Transporterna är en säker väg till bättre ekonomisk utveckling. De är vägen till starka och livskraftiga regioner – till ett helt och sammanhållet land. Och de är vägen till ett konkurrenskraftigt Sverige, också globalt. Nu är tiden kommen för infrastrukturen och transportfrågorna att återta sin rättmätiga plats i politiken.