Vattenfall vilseleder om flygets utsläpp i projektet ”One Tonne Life”

Vattenfall driver tillsammans med flera aktörer ett PR projekt som kallas One Tonne Life. Under sex månader ska en familj bo i ett klimatsmart hus och få hjälp av allehanda experter för att minska sitt CO2-avtryck från 7 ton per person och år till 1 ton.

I ett pressmeddelande från Vattenfall talar man om att familjen i projektet valt bort skidresan till Alperna och i stället tar tåget till Åre. Detta beroende på att familjen fått se siffror över koldioxidutsläppen från olika transportslag och att man trott sig spara 3,5 ton koldioxid genom att hoppa över resan till Alperna. Det blev dock rejält fel i Vattenfalls pressmeddelande.

Vattenfalls siffror visar att flyget till Alperna skulle släppa ut 882 kg koldioxid tur och retur per person. Verifierade och externt granskade siffror från SAS faktiska flygningar mellan Arlanda och Genève visar att en resa tur och retur med en Boeing 737-800 genererar under 280 kilo per person. En siffra som också går att hitta i andra källor. En skillnad på över 600 kilo per person jämfört med Vattenfalls siffror.

Vattenfall säger sig ha fått siffrorna från Volvo Personvagnar som i sin tur hänvisar till Chalmers som ska ha verifierat siffrorna. Chalmers ställer sig däremot frågande till det hela eftersom de inte har verifierat de utsläpp som presenterades i pressmeddelandet fastän det klart och tydligt står att siffrorna är säkerställda och kontrollerade av Chalmers Tekniska Högskola.

Ingen vill alltså ta ansvar för uträkningarna som Vattenfall använder i projektet. Oavsett vart familjen hade valt att resa i slutändan så har familjen fått felaktiga siffror att ta ställning till. Dessa felaktiga siffror sprids nu i medierna utan att Vattenfall reagerar.

Tack vara ett intensivt arbete med att minska utsläppen utgör flygets utsläpp 2 procent av de globala koldioxidutsläppen trots att man transporterar 2,5 miljarder människor årligen. Branschen har en stor utmaning framöver när det gäller att ytterligare minska sin miljö- och klimatpåverkan. För att resenärer ska kunna göra korrekta val när det gäller transporter är en grundläggande faktor att man har korrekta och jämförbara siffror att utgå ifrån. Det vore självklart att alla som kommunicerar statistik och fakta om utsläpp gör detta på ett korrekt och transparent sätt.

Ingen tjänar på att fara med osanningar och Svenskt Flyg välkomnar en diskussion om hur olika aktörer på ett korrekt sätt kommunicerar fakta och statistik när det gäller transportsektorns utsläpp. Vi ställer oss nu frågan hur seriöst Vattenfalls projekt egentligen är och ser fram emot en förklaring och en dementi från ansvariga i projektet.