80 procent av svenskarna är positiva till flyget

I dag presenteras en ny SIFO-undersökning om svenskarnas inställning till flyget och miljön. Undersökningen visar på ett starkt stöd där nästan 80 procent är positiva till flyget. 73 procent anser att bra flygförbindelser är nödvändiga trots flygets miljöpåverkan. Från intresseföreningen Svenskt Flyg ser vi ett tydligt förtroende för flygets utveckling och utmaningar framöver.

Det finns samtidigt en tydlig förväntan på att flygbranschen agerar kraftfullt för att minska flygets miljöpåverkan. 64 procent bedömer att det framförallt behövs satsningar på ny flygplatsteknik samt nya bränslen. Svensk flygindustri med Volvo Aero och Saab i spetsen ligger långt framme med de satsningar som efterfrågas i undersökningen.
Det som är särskilt utmärkande bland resultaten är att så många svenskar har en felaktig bild av flygets egentliga miljöpåverkan. Mer än var fjärde svensk tror att flyget svarar för mer än 20 procent av de globala koldioxidutsläppen. Enligt FN:s klimatpanel handlar det om 2-3 procent. Trots detta anser73 procent att flyget är helt nödvändigt oavsett miljöpåverkan.
–          Svenskt Flyg känner ett stort ansvar för att förvalta människors förtroende för flyget och vi ska göra vårt bästa för att fortsätta miljöarbetet och samtidigt uppfylla de behov och önskningar om resande som finns. En annan viktig uppgift är att balansera den överdrivna bild av hur mycket miljöpåverkan flyget står för säger Lena Micko.
Undersökningen visar vidare att nära sex av tio (58 procent) tycker det är viktigt att kunna flyga utomlands på semestern. 55 procent säger att deras val att flyga inte har påverkats av flygets miljö- och klimatpåverkan och 67 procent uppger att de framöver kommer att flyga lika mycket som tidigare.
Om undersökningen: SIFO har på uppdrag av LFV, Swedavia och Transportstyrelsen genomfört en opinionsundersökning (telefonintervjuer) riktad mot allmänheten för att ta reda på inställningen till flyget och miljön. Tidpunken var 9-16 november 2010. Intervjuade var 15 år och äldre bosatta i hela landet. Antal genomförda intervjuer är 1000 stycken.
För mer information kontakta:
Lena Micko, ordförande Svenskt Flyg, lena.micko@linkoping.se, tel 070 640 68 94.
Anna Wilson, generalsekreterare Svenskt Flyg, anna.wilson@svensktflyg, tel 070 926 31 77.
Undersökningen presenteras av Lena Micko vid Transportforum i Linköping den 12 januari.