Ny blogg om flygets roll i det hållbara samhället!


Den här bloggen är ett bidrag till en mer nyanserad och balanserad debatt kring flygets roll i det hållbara samhället. Flyget behövs i en långsiktigt hållbar och globaliserad värld. För att människor ska kunna mötas, för att skapa kulturellt utbyte, för att sprida kunskap, för att underlätta handel och rekreation och mycket mer.

Samtidigt måste flygets effekter på miljön och klimatet begränsas. Att begränsa flygresandet är inte ett realistiskt alternativ. Mycket har gjorts men vi behöver förutsättningar för att skapa ett långsiktigt hållbart flyg för morgondagen.

Välkommen till www.hallbartflyg.se!