Flygresandet fortsätter att öka, upp 13 % i år.

Antalet passagerare på de svenska flygplatserna ökade med drygt 7 procent i oktober jämfört med samma månad 2010.

Transportstyrelsens statistik för flygtrafiken i oktober visar att inrikestrafiken ökade med närmare 9,5 procent och utrikestrafiken med 7 procent. Särskilt stor har passagerarökningen varit på linjerna Stockholm – Göteborg och Stockholm – Malmö, där det hittills i år är 400 000 fler passagerare jämfört med 2010.
Summeras alla sträckor för årets tio första månader var antalet passagerare drygt 2,8 miljoner fler än under motsvarande period 2010, en ökning med närmare 13 procent.

Landningarna i linje- och chartertrafiken ökade med 5 procent, och antalet utbjudna flygstolar ökade med närmare 8 procent jämfört med oktober 2010. Sett över hela perioden januari till oktober har landningarna ökat med 10 procent och antalet utbjudna flygstolar med 12 procent.

Den genomsnittliga kabinfaktorn i inrikestrafiken var under oktober i år 65,7 procent, vilket är 0,7 procentenheter lägre jämfört med oktober 2010. För utrikestrafiken var motsvarande 71,4 procent, vilket är 1,2 procentenheter lägre jämfört med oktober 2010.