Anna Wilson intervjuad i Dagens Industri

Sedan årsskiftet omfattas även flyget av EU:s handelssystem för utsläppsrätter. Men en rad länder, med USA och Kina i spetsen, godtar
inte att deras !ygbolag betalar avgifter till EU:s statskassa. Tonläget har skärpts och flera länder hotar med sanktioner.

”Vi i branschen har varnat för det här länge och undrat om EU skulle våga genomföra det. Turbulensen riskerar att leda till sämre tillgänglighet på flygresor för europeiska resenärer”, säger Anna Wilson, generalsekreterare på branschorganisationen Svenskt Flyg.

Läs hela artikeln