Stora TransportDagen 2012

Nu är det dags igen – för sjätte året i följd slås dörrarna upp för Stora TransportDagen

Onsdagen den 18 april, kl. 10.00-16.00,
registrering från kl. 09.00
Polstjärnan konferens, Sveavägen 77, Stockholm

Temat för dagen är framtiden – hur ser utvecklingen ut för transportnäringen fram till 2050? Vilka utmaningar står vi inför? Hur ser resmönster och godsflöden ut? Och vilka insatser krävs av transportaktörer, politiker och andra beslutsfattare?

Även i år har vi namnkunniga medverkande – till exempel:

Catharina Elmsäter-Svärd (M), infrastrukturminister

Lena Erixon, ställföreträdande GD Trafikverket

Gunnar Wetterberg, historiker samt samhällspolitisk chef SACO

Riksdagsledamöter från Trafikutskottet

Jan Forsberg, VD SJ

Carl-Johan Hagman, CEO Shipping, Drilling and Ferries, Stena AB

Bengt Roswall, VD Malmö Aviation

Per J Andersson, Resemagasinet Vagabond

Torborg Chetkovich, VD Swedavia

Moderator är Jan Wifstrand, Rapidus och med bakgrund på Sydsvenskan och DN

Anmälan: Anmälan görs senast den 2 april. Deltagaravgift 500 kronor (exkl. moms).
Politiker och representanter för media utan avgift. Anmäl dig här

Varmt välkommen!


PROGRAM


09.00 Registrering och kaffe

10.00 VÄLKOMMEN!
Peter Jeppsson, VD TransportGruppen
Moderator: Jan Wifstrand, Rapidus och med bakgrund på Sydsvenskan och DN moderator

10.10 VÅRA BESLUT IDAG PÅVERKAR TRANSPORTSYSTEMET I FRAMTIDEN!
Catharina Elmsäter-Svärd, infrastrukturminister

10.45 TRANSPORTSYSTEMET, MÄNNISKAN OCH FRAMTIDEN – HUR BLIR DET NÄR ”SEN” ÄR ”NU”?
Gunnar Wetterberg, historiker och Saco, Jan Forsberg, VD SJ, Per-Olof Arnäs, Chalmers, Ulf Svahn, VD SPBI, Representant från Scania

12.00 LUNCH

13.00 TELEPORTERAD ELLER KVAR PÅ PERRONGEN – HUR RESER VI 2050?
Per J Andersson, Resemagasinet Vagabond, Tanja Ilic, VD Taxi Stockholm, Gunnel Färm, ordförande Resenärsforum, Torborg Chetkovich, VD Swedavia, Kerstin Gillsbro, VD Jernhusen

13.30 GULDMALM, IPADS OCH AVOCADO – STÅR TRANSPORTSYSTEMET PALL FÖR VARUÄGARNAS KRAV 2050?
Representant från näringslivet

14.00 FORT, FÖRARLÖST, FOSSILFRITT? – TRANSPORTÖRENS PERSPEKTIV PÅ 2050
Mikael Nilsson, VD Shuttle Service Logistics, Tomas Wallin, VD Veolia, Carl-Johan Hagman, CEO, Shipping, Drilling and Ferries, Stena AB, Bengt Rosvall, VD Malmö Aviation, Mats Hansson, Marknadsdirektör, Green Cargo

14.30 KAFFE

15.00 POLITIKEN, TRANSPORTERNA OCH FRAMTIDEN – DEBATT
Stina Bergström (Mp), Anders Åkesson (C), Lars Mejern Larson (S) och Sten Bergheden (M)

15.40 EN KAPABEL TRANSPORTINFRASTRUKTUR – SÅ VILL UTREDAREN HA DET!
Lena Erixon, ställföreträdande GD, Trafikverket

16.00 SLUT

 

Med reservation för ändringar.