Pressinbjudan: Sverige inom räckhåll

Välkommen att delta i Föreningen Svenskt Flygs konferens om hur vi kan göra Sverige mer tillgängligt och världen mer tillgänglig för Sverige.

Konferensen har fokus på tillgänglighet, turism, innovationer och export och vad som krävs för att Sverige ska behålla och förstärka sin konkurrenskraft i en allt mer global värld. Hur skapar vi med bakgrund av detta de allra bästa förutsättningarna för arbete, upplevelser, turism, utbildning, export och mycket mer i vårt samhälle som är beroende av tillgänglighet? Hur får vi ett konkurrenskraftigt Sverige där företag vill etablera sig, tillverka, forska och utvecklas? Hur skapar vi naturliga vägar till och från Sverige? Och hur gör vi det på ett hållbart, ekonomiskt och miljöanpassat sätt?

Flygnäringens betydelse i samhället för att skapa möten mellan människor mellan länder, över kontinenter och därmed göra världen inom räckhåll är helt unik. Mobilitet och tillgänglighet främjar tillväxt, och den svenska industrins möjligheter att exportera och handla med hela världen är en förutsättning för framtida arbetstillfällen. Flygnäringens natur är global – men här vill vi också lyfta fram de lokala vinster och förutsättningar flyget skapar.

Under rubriker som exempelvis Sverige inom räckhållTillväxt inom räckhållVärlden inom räckhållsamt Globalisering och mobilitetens kraft talar bland annat Catharina Elmsäter-Svärd, infrastrukturminister, Stefan Löfven, partiordförande för Socialdemokraterna, Lars-Eric Aaro, VD LKAB,Johan Norberg, författare och debattör, Olle Wästberg, fd generalkonsul i New York, Lena Micko, kommunalråd (S) och ordförande Svenskt Flyg, Anders Ehrling VD Scandic, Åke Svensson VD Teknikföretagen, Maria Rankka, VD Stockholms Handelskammare, Hanna Halpern, VD Restaurangakademien, Claes Bjerkne, ordförande VISITA, Mernosh Saatchi, VD Humblestorm ochThomas Brühl, VD Visit Sweden.

Konferensprogram och allt annat som du behöver veta finns på www.svensktflyg.se.

För mer information kontakta Anna Wilson, generalsekreterare Svenskt Flyg på
070-926 31 77 eller anna.wilson@svensktflyg.se.

Datum: onsdag 30 jan 2013
Plats: Waterfront Hotell i Stockholm
Tid: 12.00-17.30 med efterföljande mingel