Turismens betydelse för utveckling och naturvård i Afrika

En stor del av det globala rekreationsresandet går till utvecklingsländer där turismen har en betydande påverkan på BNP och sysselsättning. Handel, företagande och möten mellan människor är en förutsättning för tillväxt och utveckling, även i utvecklingsländer. Därför är det viktigt att fler människor får möjlighet till den mobilitet och tillgänglighet vi tar för given. Luftfarten behöver utvecklas snabbare och bli mer effektiv i många utvecklingsländer för att kunna användas på bästa sätt och ge en tillgänglighet till den globala marknaden. Alla delar av ekonomin drar fördelar av de transportmöjligheter som flygindustrin förser världen med.

Detta är inte minst synligt i Afrika, något som professor Emil Uddhammar redogör för i sin rapport Turismens betydelse för utveckling och naturvård i Afrika. Turismens värde för Afrika söder om Sahara har mer än fördubblats de senaste 15 åren och för fyra länder i regionen står turismen för mer än 20 procent av BNP. Rapporten, som är beställd av Föreningen Svenskt Flyg, lyfter fram tre exempel på framgångarna med eko-turism, i Zambia, Kenya och Uganda.

– Turismen har en stor betydelse för mänsklig utveckling och politiska rättigheter i Afrika söder om Sahara. Den allt mer populära eko-turismen bidrar till att skydda viktiga natur- och kulturvärden och involverar befolkningen på ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt. Detta är värt att framhålla i diskussionerna om hur bäst hjälpa utvecklingsländerna, säger rapportförfattaren Emil Uddhammar.

Emil Uddhammar är professor i statsvetenskap och verksam vid Uppsala Universitet. Han är även grundare av Mitt Afrika Resor och Konsult AB.

Ladda ner rapporten »