Seminarium och rapportlansering: Vilken roll spelar resandet för länders utvecklingsförmåga?

En stor del av det globala rekreationsresandet går till utvecklingsländer där turismen har en betydande påverkan på BNP och sysselsättning. Handel och möten mellan människor är en förutsättning för tillväxt och utveckling, även i utvecklingsländer, därför är det viktigt att fler människor får möjlighet till den mobilitet vi tar för given.

Svenskar är ett resande folk. Mer än 90 000 reguljära internationella flygningar avgår från Sverige årligen, med 137 flygplatser i 45 länder som destination. Att människor reser och möts över kulturella, religiösa och politiska gränser tycker många av oss är viktigt. Samtidigt är turism och resande både kritiserat och hyllat. En del tycker att vi borde resa mindre av bland annat miljöskäl.

Så, hur ligger det till? Är mobilitet, turism och annat resande en förutsättning för välstånd? Kan ökat resande vara ett bättre sätt att hjälpa utvecklingsländer än traditionellt bistånd, eller finns det fler eller andra sätt?

Professor Emil Uddhammar presenterar sin nya rapport Turismens betydelse för utveckling och naturvård i Afrika. Den liberale debattören Fredrik Segerfeldt resonerar kring mobilitet och bistånd och Anna Wilson, generalsekreterare för Föreningen Svenskt Flyg, kommenterar med utgångspunkt från flygets roll i det globala samhället.

 

Tid: 25 april 2013, kl 17.00 – ca 19.00.Vi börjar kl 17.00 med mingel, dryck och tilltugg. Själva seminariet börjar ca kl 17.45.
 
Plats: World Trade Center, lokal Manhattan. Kungsbron, Stockholm. (Bottenplan, bredvid WTC restaurang).
 
Anmälan: Senast den 17 april till konferens@svensktflyg.se