Flyget lyfter Sverige, Almedalen 2 juli

save-the-date-almedalen-2014

Onsdag i Almedalen är lika med Flygets Dag. Då landar Sveriges centrala flyg och rymd-aktörer i Visby för att leda debatten om svenskt flyg i dag och i framtiden. Med på resan följer bland andra infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

Dagen börjar i Swedavias Gate Almedalen för samtal om det ökande resandet. Antalet flygresenärer kommer att stiga med en miljard mellan 2012 och 2017, men kommer Sverige att vara nod i en allt mer sammankopplad värld, eller kommer världen att flyga över och förbi oss till mer attraktiva destinationer? Man berör även hur kan stat och näringsliv kan samverka för ett fruktbart innovationsklimat.

I East Sweden Garden bjuds på lunch och en eftermiddag fylld med diskussioner om det senaste inom obemannat och fjärrstyrt samt om hur kompetensförsörjningen till en av Sveriges viktigaste branscher ska säkras.

Boka in onsdagen den 2 juli redan i dag! Var med och diskutera med oss hur flyg- och rymdindustrin kan ta Sverige till nya höjder.

Program

Förmiddag

Swedavia Gate Almedalen – Clarion Hotell (Parkering), Strandgatan 6

08.30 – 08.50 Frukost

08.50 – 09.05 Presentation av ”Så lyfter vi Sverige” En framtidsagenda för flyget”
Hur tillgänglighet, tillväxt och hållbarhet hör ihop – och behovet av samsyn och en samlad politik

09.05 Välkomna!

09.10 – 10.00 "Framtidens passagerare - så här vill jag möta världen”
Vi möter den nya generationens beslutsfattare och resenärer i en diskusisson om dagens och framtidens resande. Vad är värdet av resandet och hur reser vi i framtiden. Välkommen till en politisk diskussion gällande flygets möjligheter att svara mot kraven från framtidens resenärer och flygets möjligheter att skapa tillgänglighet och tillväxt.

Deltagare:
Niklas Säven, SSU
Lorenz Tovatt, Grön Ungdom
Tobias Gillberg, CUF
Arba Kokalari, MUF

10.00 – 11.00 Kan vi leverera på framtidens passagerares behov och önskemål? Ska politiken vara med och skapa förutsättningar för framtidens flygresor?
Flyget fyller en viktig samhällsfunktion - kollektivt resande för långa sträckor. Med en ökad efterfrågan på flygresor och tuffa konkurrensvillkor står flygnäringen också inför stora utmaningar.

Kan och bör politiken vara med att skapa förutsättningar för den svenska flygnäringen att möta framtidens utmaningar? Inom vilka områden behöver vi samarbeta? Ledande politiker och branschföreträdare samtalar om tillgänglighetens betydelse och vad en framtida nationell flygpolitik bör innehålla.

Det är supervalår och självklart kommer vi även att diskutera de politiska förslag som handlar om flyg.

Deltagare:
Anders Ehrling, Braathens
Hans Ollongren, SAS
Björn Kjoos, Norwegian
Torgborg Chetkovich, Swedavia
Anders Ygeman (S)
Edward Riedel (M)
Stina Bergström (MP)

11.00 – c:a 12.00 Ett gott klimat för flyg- och rymdforskningen - Om samverkan mellan stat och näringsliv för hållbar utveckling och konkurrenskraft
Hur ser viljan till samverkan ut i dag och i vår närmaste framtid? Finns modet att satsa nu när effekten blir synlig först om 10-15 år? Hur kan statliga satsningar på forskning, utveckling och innovation stärkas för att möta utmaningarna inom miljöområdet och för att Sverige även i fortsättningen ska vara en högteknologisk industrination?

Deltagare:

Stefan Gardefjord, ordf i SAI och VD Rymdbolaget
Lennart Sindahl, vVD Saab
Niclas Gustavsson, LFV
Joakim Appelquist, Vinnova

Kommentarer från politiken

c:a 12.00 – 13.00 Lunch (East Sweden Garden, Trädgården vid Clarion Hotel Wisby)

Eftermiddag

East Sweden Garden, Trädgården vid Clarion Hotel Wisby

13.00 – 14.00 Obemannat och fjärrstyrt – Om människan, maskinen och de nya möjligheterna

Deltagare:

Lennart Sindahl, vVD Saab
Gunnar Holmberg, Saab
Niclas Gustavsson, Director Business Development LFV
Johan Bergenäs, Deputy Director Managing Across Boundaries, Stimson, LiU
Yvonne Rosmark, Näringslivschef Linköpings kommun & VD Nulink
Paul Lindvall, Kommunstyrelsens ordförande Linköpings kommun
Ingrid Cherfils, Sjö- och luftfartsdirektör Transportstyrelsen
14.00 – 14.45 Framtidens flygare och rymdfarare – Kompetensförsörjning och attraktionskraft i en högteknologisk bransch.

Deltagande:

Eva Wigren, Chef Industriell utveckling Teknikföretagen
Johan Lilliecreutz, VD Innovationskontorett
Peter Engberg, VD Industrikompetens
Maria Bladh, Konsult Etteplan
Karin Johansson, Communication manager Universum
Leon Poot, Master Stud. Aeronatical Engineering, LiU
14.45 – 15.00 Fika
15.00 – 15.40 Hur ser ministern på flygets framtid?
Infrastrukturminister – Catharina Elmsäter-Svärd
15.40 – 16.00 Niklas Nordströn avrundar dagen

Mer info om de specifika seminariepunkterna hittar du på www.flygetsdag.se.

Välkommen!

 

flygetsdag-twitter

 

flygets-dag-arrangorer