Så lyfter vi Sverige – En framtidsagenda för flyget

Vår vision: Det ska alltid gå ett flyg på rätt tid till rätt plats

lyftSvenskt Flyg har under en period drivit en vision- och strategiprocess där alla aktörer i Svenskt Flyg samt närliggande organisationer och myndigheter varit delaktiga med feedback och för peer review. Processen har syftat till att vi själva ska hitta en samsyn kring viktiga frågor och finna en gemensam målbild framåt.

Agendan innehåller avgörande utmaningar som flygnäringen står inför på både kortare och längre sikt. Vi tar ansvar för vår egen utveckling och för hållbarhetsfrågorna, men många frågor som handlar om konkurrenskraft, nationella lagar, regler och skatter ligger utanför vårt kontrollområde.

Agendaprocessens viktigaste mål var – och är – att Sverige ska ha en politiskt beslutad luftfartsstrategi som ger långsiktiga förutsättningar för att flygnäringen kunna utvecklas inom och utom landets gränser. Samtidigt stärks Svensk tillgänglighet och konkurrenskraft.

Om Sverige ska vara en viktig internationell mötesplats även i framtiden måste Sverige ha en nationell flygpolitik redan i dag. Flyget ska ses som en del av vår kollektivtrafik och en av de viktigaste faktorerna för tillgänglighet, tillväxt samt ekonomisk och social hållbarhet. Svensk luftfart ska fortsätta skapa jobb och tillväxt, samt möten mellan människor.

Från Svenskt Flygs sida vill vi att regeringen nu tar initiativ till en nationell handlingsplan, en strategi som stärker Sverige som flygnation.

En övergripande nationell strategi skulle underlätta samordning och kunskapsdelning mellan departement, myndigheter, organisationer och flygnäring. Den skulle ge vägledning vid framtida politiska beslut som rör såväl etablerade som nya aktörer.

Flygnäringen har självklart egna utmaningar att hantera. För att nå våra ambitiösa miljömål måste vi göra stora investeringar framöver. Det handlar om satsningar på forskning och utveckling, att investera i moderna flygplan och förbättra infrastruktur i luften och på marken.

Om flygföretag ska våga investera i Sverige krävs långsiktighet och tydliga spelregler.

Infrastrukturminister Katharina Elmsäter-Svärd och Anna Wilson Generalsekreterare Svenskt Flyg

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd och Anna Wilson Generalsekreterare Svenskt Flyg.

Vi som står bakom detta dokument är Föreningen Svenskt Flyg, en intresseorganisation som kommunicerar fakta och kunskap om det kommersiella flyget och flygindustrin i Sverige. Föreningen Svenskt Flyg bildades 1994 av representanter för hela den svenska flygnäringen. Medlemmar i föreningen är Swedavia, Svenska Regionala Flygplatser (SRF), GKN Aerospace Engine Systems, Saab, LFV samt flygbolagens bransch- och arbetsgivarorganisation Svenska Flygbranschen. Svenskt Flyg representerar därigenom hela den samlade svenska flygnäringen – och så även i framtidsagendan.

Agendaprocessen och våra samtal med politiken har redan gett resultat och vi träffas nu regelbundet och utbyter information och frågor i Luftfartsrådet. Ett par viktiga utredningar pågår som kommer att underlätta för delar av näringen. Våra frågor hanteras även på ett nytt sätt av Näringsdepartementet och våra berörda myndigheter. Tyvärr så finns det flera frågor på den politiska dagordningen som inte alls samstämmer med vår syn på flyget. I en del sammanhang kommer vi fortsatt ha skilda idéer om rätt väg framåt. Men med en gemensam strategi tror vi att vi skulle hitta bättre lösningar och förslag för hur flygnäringen ska kunna utvecklas, stärkas och än mer bidra till Sveriges tillgänglighet, konkurrenskraft och välstånd.

Möjligheterna vi ser framför oss är uppdelade i tre ämnesområden, som i den här skriften tar plats i varsitt kapitel:

 1. Tillgänglighet och tillväxt
 2. Hållbarhet och miljöpåverkan
 3. Forskning och innovation

Varje kapitel avslutas med något vi kallar blå sidor, där vi samlar de utmaningar vi identifierar inom respektive ämnesområde. Där listar vi också våra förslag på hur aktörerna i innovations-Sverige tillsammans bäst antar dessa utmaningar – hur vi ska lyfta Sverige.

Framtidsagendans viktigaste mål:

 • Sverige ska ha en politiskt beslutad, nationell luftfartsstrategi
 • Konkurrensneutrala villkor ska råda
 • Sverige behöver konkreta tillgänglighetsmål
 • Arlandas tillgänglighet måste säkerställas med ett nytt miljötillstånd
 • Regeringen behöver driva realiserandet av ett globalt system för utsläppshandel
 • Flyget behöver få tillgång till biobränslen
 • Flyget ska ses som ett kollektivt transportmedel för det långväga resandet
 • Forskningsanslagen ska öka och forskningsnätvärken stärkas
 • Myndigheternas och departementens handläggning av luftfartsfrågor ska samordnas

Flyget kommer att bära Sverige in i framtiden – och om våra beslutsfattare tar våra rekommendationer till sig kan den resan starta redan idag.

Läs pressreleasen här:

http://www.mynewsdesk.com/se/foereningen_svenskt_flyg/pressreleases/svensk-konkurrenskraft-kraever-en-samlad-flygpolitik-1012051

Läs agendan här:

Så lyfter vi Sverige, En framtidsagenda för flyget (9.1 MB)

 

IMG_3075

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd, Statssekreterare Ingela Bendrot, Dag Waldenström SAAB, Linda Sjödin Swedavia, Fredrik Fryklund GKN, Hans Ollongren SAS/SFB, Anna Wilson Svenskt Flyg, Elisabeth Lindgren LFV och Peter Larsson SRF.

Text: Anna Wilson
Bild: Harald Cavalli-Björkman