Inbjudan: Lanseringsmingel för Svenskt Flygs framtidsagenda

Så lyfter vi Sverige – En framtidsagenda för flyget

Vi kommer att resa mer i framtiden – inte mindre. Men, kommer Sverige att vara en del av en alltmer sammankopplad värld, eller kommer världen flyga över och förbi oss till mer attraktiva destinationer?

lyftEtt Sverige inom räckhåll är en förutsättning för framtida tillväxt och välstånd och i detta spelar flyget en mycket viktig roll. Svenskt Flyg har därför tagit fram ett framtidsagenda för att stärka flygnäringens konkurrenskraft och Sveriges tillgänglighet.

Vår vision är tydlig. Det ska alltid gå ett flyg på rätt tid till rätt plats.

Om Sverige ska vara en viktig internationell mötesplats även i framtiden måste Sverige ha en nationell flygpolitik. Om flygföretag ska våga investera i Sverige krävs långsiktighet och tydliga spelregler, för tillsammans kan vi lyfta Sverige!

Tid: 25 juni 16:00-ca 19:00. Vi bjuder på agenda, mingel, dryck och tilltugg
Plats: Näringslivets hus, Storgatan 19 i Stockholm
Lokal: Ljusgården

Karta:


Anmälan:
konferens@svensktflyg.se

För frågor och mer information kontakta anna.wilson@svensktflyg.se