Så lyfter vi Sverige – En framtidsagenda för flyget

Svenskt Flyg har under en period drivit en vision- och strategiprocess för att hitta en samsyn kring viktiga frågor och finna en gemensam målbild framåt. Detta har lett fram till skapandet av en ny framtidsagenda för flyget i Sverige.

Agendan innehåller avgörande utmaningar som flygnäringen står inför på både kortare och längre sikt. Vi tar ansvar för vår egen utveckling och för hållbarhetsfrågorna, men många frågor som handlar om konkurrenskraft, nationella lagar, regler och skatter ligger utanför vårt kontrollområde.

Agendans viktigaste mål var – och är – att Sverige ska ha en politiskt beslutad luftfartsstrategi som ger långsiktiga förutsättningar för att flygnäringen kunna utvecklas inom och utom landets gränser.

Ladda ner agendan

Läs mer om framtidsagendan

Se bilder från lanseringen