SAS tecknar avtal om regelbundna flygningar med biobränsle

SAS har, liksom Lufthansa Group och KLM, tecknat avtal med Statoil Aviation om fasta leveranser av biobränsle till Oslo flygplats. Efter att SAS blev först i luften i Norge och först från Arlanda flygplats i Sverige med iblandat biobränsle för drygt en vecka sedan, så markerar SAS med detta avtal att företaget tar ett ytterligare samhällsansvar för att sänka de klimatpåverkande utsläppen.

SAS har genom att kontinuerligt förnya flygplansflottan, och ett omfattande effektiviseringsarbete i luften och på marken, minskat det totala CO2-utsläppet från flygbolaget med c:a 13 % sedan 2005. Under samma period har produktionen ökat. SAS är också det första och enda företaget i Skandinavien som bara har senaste generations flygplan i sin flotta. Från och med nästa år får SAS de mest bränslesnåla flygplanen på kort- och långdistans: Airbus 330 Enhanced, Airbus 320 Neo och därefter Airbus 350.

– När vi investerar i den senaste teknologin i luften så bidrar det till att reducera de klimatpåverkande utsläppen, men om vi snabbare och mer kraftfullt vill minska flygets negativa klimatpåverkan, så är leverans av biobränsle den viktigaste biten att få på plats, säger Rickard Gustafson