Swedavia ansluter sig till Fly Green Fund i Norden

Swedavia ökar sitt engagemang för minskade utsläpp av fossilt koldioxid och sitt arbete för en flygindustri med minskad klimatpåverkan. Swedavia blir nu första flygplatsoperatör att ansluta sig till Fly Green Fund i Norden. Swedavia stöttar aktivt utvecklingen av biobränslen för flyg i Norden och tillgängligheten för biobränslen för flyget på Swedavias tio flygplatser i landet.

– Samarbetet är ett naturligt steg för Swedavia i vårt långsiktiga arbete med att minska vår egen klimatpåverkan. Vi vill vara ledande genom att visa handling och det gör vi nu genom att gå med i Fly Green Fund där vi kan vara med om att kick-starta marknaden för bioflygbränsle i Norden. Samtidigt är detta en del av att Swedavia tar ett långsiktigt ansvar genom att stötta forskning och utveckling av bioflygbränsle i Norden, säger Lena Wennberg, koncernmiljöchef, Swedavia.