2014: Rekordmånga utländska besökare till Sverige

Sverige lockade rekordmånga utländska besökare under 2014, antalet långväga besökare från länder utanför Europa steg med 22 procent jämfört med 2013. Den totala ökningen från utlandet blev 7,4 procent. Nästan samtliga regioner fick fler besökare från utlandet, flest kom till Stockholm och Västra Götaland.

Från Indien ökade övernattningarna med 24,6 procent och från USA med 11,7 procent. Kina ökade med drygt åtta procent, medan Japan minskade med 2,1 procent.

Många av alla nya besökare flyger till Sverige och antalet resenärer vid Swedavias tio flygplatser ökade med 7 procent under 2014 jämfört med 2013. Totalt reste eller ankom drygt 35,6 miljoner resenärer till någon av de tio flygplatserna. Det är en ökning med drygt 2,2 miljoner passagerare.

http://www.tillvaxtverket.se/

http://www.tillvaxtverket.se/