Över 25 miljoner passagerare i utrikesflyget 2014

Efterfrågan på flygtransporter fortsätter att öka 2014. Utrikes +4,3% och inrikesflyget +4%. 26 av 40 flygplatser ökade antalet resenärer. Statistik från 2014 tabeller kan laddas ned här.

Ett ökat flygresande i Sverige skapar jobb, stärker personliga relationer och ökar vår globala och lokala tillgänglighet. Flyget är en möjliggörare som skapar tillväxt och knyter samman Sverige med sin omvärld.

Flygets direkta bidrag till svensk BNP beräknas till 53 miljarder kronor årligen. Över 60 miljarder kronor spenderas i Sverige varje år av resenärer som anländer till Sverige med flyg, över 50% av alla besökare flyger hit. När det gäller arbetstillfällen skapar flygnäringen över 44 000, och bidrar till ytterligare 100 000 inom besöksnäringen.

Sverige behöver alla arbetstillfällen vi kan skapa, och flyget är ett trafikslag som möjliggör jobb i snabbväxande företag inom turism-, tjänste- och industrisektorn.

Efter rapporter om ökat flygresande så hör vi ofta röster om att resandet och utsläppen måste minska. Det finns politiska förslag på en skatt på resor inom eller från Sverige på 110 kronor inom EU och 270 kronor på resor utanför EU. En sådan skatt skulle kunna minska det totala passagerarantalet med 2,4 miljoner passagerare per år och tiotusentals arbetstillfällen skulle kunna försvinna i hela den svenska ekonomin. Ingenting tyder på att en flygskatt skulle ge några betydande positiva effekter för klimatet. Den potentiella utsläppsminskningen är ca 0,2 procent av Sveriges totala utsläpp, ungefär lika mycket som vägtrafiken släpper ut på 48 timmar.

Lokalt och globalt, på individ – som företagsnivå är Sveriges tillgänglighet en förutsättning för fortsatt tillväxt. Även om geografi är konstant så förändras världen, och vi med den. Nya marknader uppstår och befintliga marknader förändras och utvecklas.

Hur skapar vi med bakgrund av detta de allra bästa förutsättningarna för arbete, upplevelser, turism, utbildning, export och mycket mer i vårt samhälle som är beroende av tillgänglighet? Hur får vi ett konkurrenskraftigt Sverige där företag vill etablera sig, tillverka, forska och utvecklas? Hur skapar vi naturliga vägar till och från Sverige? Och hur gör vi det på ett hållbart, ekonomiskt och miljöanpassat sätt?

Flygnäringens betydelse i samhället för att skapa möten mellan människor mellan länder, över kontinenter och därmed göra världen inom räckhåll är helt unik. Mobilitet och tillgänglighet främjar tillväxt, och den svenska industrins möjligheter att exportera och handla med hela världen är en förutsättning för framtida arbetstillfällen.

Flygnäringens natur är global – men de lokala vinster och förutsättningar det skapar vill vi lyfta fram. Läs mer i vår framtidsagenda för flyget>

sa-lyfter-vi-sverige-banner