Stora TransportDagen 15 april 2015

Stora TransportDagen 15 april lyfter frågor som berör hela transportnäringen och samlar deltagare från näringslivet, politiken, myndigheter och organisationer. Temat för dagen är Våra transporter – hur ser den nära framtiden ut? Bland årets talare finns infrastrukturminister Anna Johansson (S), Trafikutskottet ordförande Karin Svensson Smith (MP) mfl

Mer information och anmälan>

Organisatörer tillsammans med TransportGruppen är Branschföreningen Tågoperatörerna, Jernhusen, Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet, Svenska Taxiförbundet, Svenskt Flyg, Sveriges Redareförening och Sveriges Åkeriföretag.