Regeringen lyfter direktlinjer och mobilitet i Sveriges nya exportstrategi

Tillgänglighet i form av flygplatser med direkta flyglinjer blir allt viktigare i dagens globaliserade värld. Det är en av de faktorer som har störst betydelse för utländska företag när de väljer mellan olika alternativ för etablering och nyinvesteringar. Svenska flygplatser har jämförelsevis få direkta flyglinjer till viktiga städer, inte minst i tillväxtländerna, vilket också gör att våra städer tappar i global tillgänglighet.
Insatser: Det statliga turist- och investeringsfrämjan¬det ska stödja arbetet som utförs av främst Swedavia med att attrahera fler direkta flyglinjer till Sverige

Läs exportstrategin här