Inbjudan: Svensk luftfart 2016 – nuläge, utmaningar och framtid

mailheader-mars-2016

I samband med att regeringen återupptog arbetet med en nationell flygstrategi fick Trafikanalys i uppdrag att ta fram ett nytt underlag och beskrivning av svensk luftfart. Fokus för underlaget ska vara flygets betydelse för tillgänglighet i hela landet och internationellt, sysselsättning samt miljö- och klimatpåverkan. Även flygbranschen och marknaden, viktigaste aktörerna, utvecklingen, trender och utmaningar och konkurrensen på flygmarknaden samt prognoser skall belysas.

Flygbranschen är under snabb förändring. Det är ytterst viktigt att vi har bra underlag och en gemensam bild av verkligheten för beslutsfattande och satsningar framöver.

Svenskt Flyg har bjudit in Trafikanalys för att presentera sitt uppdrag och diskutera resultaten med flygbranschen. Björn Arvidsson kommer även att lyfta in Sverige och det Svenska flyget i en internationell kontext.

Agenda:

  • Presentation av uppdraget
    Backa Fredrik Brandt, Anna Ullström, Trafikanalys.
  • Den svenska luftfartens roll – i världen
    Björn Arvidsson, Razormind
  • Paneldiskussion kring slutsatserna i uppdraget och vad en svensk strategi för luftfart behöver innehålla för att vara relevant i en global värld.
    Anna Wilson, Svenskt Flyg, Hans Ollongren, SAS. Samtalet leds av Henrik Littorin, Swedavia.

Tid Torsdag 17 mars, 16:30 – 18:30.

Presentation och diskussion 17:00 – 18:00. Kom och mingla innan och en stund efter, vi bjuder på snacks och något att dricka.

Plats Sergels torg 12, Hötorgsskrapa 5, Stockholm.
Ring på Miltton Labs i porten. 12 våningen.
Anmälan Anmälan och mer information:
ann-christine.engstrom@transportforetagen.seSista anmälningsdag 15 mars.
Begränsat antal platser, anmäl dig i god tid!

Varmt välkommen!
Föreningen Svenskt Flyg