Svenskt Flyg startar ”Fly to Sweden”

fly-to-sweden-screenshot

Svenskt Flyg har lanserat en ny kampanj ”Fly To Sweden” för att främja flyg och Sverige som besöksland. Det finns många positiva effekter av att ha en levande kulturexport och därigenom skapa möten och förståelse mellan människor och kulturer. En stor del i detta är att öka tillgängligheten för utländska turister, det måste vara smidigt att ta sig till och runt i vårt fantastiska land.  Det tveklöst enklaste, billigaste och ofta enda sättet att ta sig hit är genom flygtransporter och detta vill vi ta vara på.

Genom att erbjuda människor information om Sverige som besöksland och om möjligheterna att ta sig hit kommer Svenskt Flyg fortsätta arbetet med att stärka svensk flygnäring och kulturexport. Med Sverige som värd för årets Melodifestival tror vi att intresset för Sverige är större än någonsin och med denna kampanj hoppas vi kunna dela glädjen och gemenskapen som eventet ger med Europa och resten av världen.

Besök flytosweden.se »