Ett slag i luften

Ett slag i luften är en kampanj mot den skatt på flygresor som regeringen vill införa. Vi tycker det är viktigt att informera om de konsekvenser en skatt som bara införs i Sverige kan ge. På det sätt som förslaget är utformat kommer skatten att generera minimala miljövinster samtidigt som den kommer att få stora negativa effekter på Sveriges tillväxtmöjlighet.

Kampanjen riktar sig emot Sveriges regering som vi hoppas ska öppna ögonen för den oro som finns bland företag och människor ute i landet och alla de exempel och erfarenheter från andra länder som infört flygskatter och tagit bort dom igen.

Den föreslagna skatten kommer att slå hårt mot tillgängligheten och tillväxt i stora delar av Sverige samtidigt som den begränsar möjligheten för grupper med små ekonomiska marginaler att resa. Dessutom kommer den föreslagna flygskatten att försena den plan som flygbranschen gemensamt har slagit fast för att nå ett hållbart flyg, och som man i dag investerar i och arbetar för.

Det görs idag stora framsteg inom utvecklandet av alternativa bränslen och ny flygteknik som gör flygplanen mer och mer bränslesnåla. Saker som, till skillnad från flygskatten, på riktigt gör skillnad för flygets miljöpåverkan. Flygskattens utformning kommer att dämpa investeringstakten i det här arbetet och på så sätt riskerar skatten att göra så att det faktiskt tar längre tid för flyget att bli hållbart. Det är ett slag i luften, både mot miljön och mot Sveriges möjlighet till tillväxt i hela landet.

Kampanjen syftar till att informera om effekterna av en flygskatt och skapa utrymme för lokalt engagemang.

Vårt mål är att de som skulle drabbas negativt av flygskatten och hellre ser en annan lösning för att göra flyget hållbart, också ska få möjlighet att få föra fram sin röst emot den innan skatten är ett faktum.  Vem som helst kan skriva under och ställa sig bakom budskapet att flygskatten är ett slag i luften.

Ett slag i luften är skapad av föreningen Svenskt Flyg vars uppdrag är att kommunicera idéer, åsikter och kunskap om det kommersiella flyget och flygindustrin i Sverige.