Fler än hälften av svenskarna känner inte till flygskatten

Hälften av alla svenskar känner inte till att regeringen vill införa en skatt på flygresor, och kunskapen om vad en flygskatt skulle få för konsekvenser på ekonomi, tillgänglighet och miljö är låg.  Det visar en ny undersökning gjord av Sifo.  För att höja kunskapsnivån kring flygskatten och skapa en plattform för lokalt engagemang för en effektivare och mer rättvis väg till ett hållbart flyg, inleder intresseorganisation Svenskt Flyg idag informationskampanjen Ett slag i luften.

Idag lanseras informationskampanjen Ett slag i luften som syftar till att öka kännedomen om flygskatten och dess konsekvenser – minimala miljövinster, ett hårt slag mot personer med små ekonomiska marginaler och förödande för lokalt näringsliv på en redan pressad glesbygd.

Regeringen planerar att inkludera en skatt på flygresor i budgetpropositionen för 2018. Enligt förslaget ska inrikesresor beskattas med 160 kronor tur och retur exklusive moms. För resor inom Europa föreslås skatten uppgå till 80 kronor och 430 kronor för interkontinentala flygresor. Hela 52 procent av svenskarna känner idag inte till regeringens planer på att inför en skatt på flygresor. Det visar en nyligen genomförd undersökning via Sifo på uppdrag av Svenskt Flyg.

Undersökningen visar även att 57 procent ställer sig positiva eller ganska positiva till ett införande, samtidigt som det är få som har kunskap om de sannolika konsekvenserna en skatt skulle innebära. Två av tre, 67 procent, tror inte att den föreslagna flygskatten kommer att påverka utbudet av flygningar på deras lokala flygplats vilket går tvärtemot flygbranschens analyser.

– Det finns en plan för att nå ett hållbart flyg som den svenska flygnäringen har enats kring – och den planen fokuserar på utveckling och investeringar i hållbar teknik och alternativa bränslen. Att minska flygets miljöpåverkan genom att begränsa resande och rörelsefrihet är inte rätt väg att gå. Därför vill vi nu göra svenska folket uppmärksamma på vad som håller på att ske och lanserar idag Ett slag i luften, säger Anna Wilson, generalsekreterare för branschorganisationen Svenskt Flyg.

Flygbranschen har tagit tydlig ställning emot förslaget eftersom det även riskerar att påverka branschens pågående hållbarhetsarbete. Enligt den statliga utredningens egna beräkningar kommer skatten att generera minimala besparingar av koldioxidutsläpp och de 1,7 miljarder i skatteintäkter som flygskatten beräknas leda till planeras inte återinvesteras i insatser för att göra flyget mer hållbart.

– Detta är en symbolskatt, ett slag i luften, som utan miljövinster kommer att slå mot tillgängligheten och det ekonomiska klimatet i stora delar av Sverige. Den drabbar de mindre regionala flygplatserna ute i landet och resenärer med små marginaler som studenter, pensionärer och barnfamiljer, säger Anna Wilson och fortsätter; Dessutom kommer den föreslagna flygskatten att dämpa investeringstakten i alternativa bränslen och ny flygteknik som gör flygplanen mer bränslesnåla. Det är saker som på riktigt gör skillnad för flygets miljöpåverkan. På så sätt riskerar skatten att göra så att det faktiskt tar längre tid för flyget att bli hållbart.

Ett slag i luften är en informationskampanj som syftar till att informera om statistiken och siffrorna kring den föreslagna flygskatten. Kampanjen inleds idag och kommer att pågå under året främst via kampanjsidan www.ettslagiluften.nu. Bakom kampanjen står föreningen Svenskt Flyg med flertalet medlemmar från flygbranschen som flygbolagen SAS, BRA och Norwegian.

För ytterligare information kontakta Anna Wilson, Föreningen Svenskt Flyg Intresse AB, 08-762 71 00 eller kontakt@ettslagiluften.nu