Regeringens dubbla budskap om flyget

Regeringen har i dag presenterat sitt förslag om ett Arlandaråd. Det är en positiv nyhet. Samtidigt planerar regeringen för en flygskatt som slår direkt mot svensk ekonomi, hotar tusentals jobb och drabbar glesbygden hårdast. Nu är det hög tid att skrota förslaget om flygskatt, och välja rätt väg för ett hållbart flyg som bidrar till svensk tillväxt och konkurrenskraft.

Som ett led i den tidigare beslutade Flygstrategin presenterade regeringen i dag Arlandarådet. Syftet med Arlandarådet är att långsiktigt utveckla Arlanda flygplats ur ett trafikslagsövergripande helhetsperspektiv. Svenskt Flyg välkomnar detta mycket viktiga arbete, men ser samtidigt regeringens planer på en ny flygskatt som ett hot mot en hållbar flygnäring som binder samman Sverige.

– Vi välkomnar dagens förslag om ett Arlandaråd. Det är viktigt att vi tar fram en strategisk plan för Arlanda och att vi säkerställer kapaciteten där. Men samtidigt vill regeringen införa en flygskatt som helt saknar klimateffekt, som försämrar tillgänglighet och konkurrenskraft och som slår mot tillväxt och jobb i hela landet. Bäst hade därför varit om regeringen vid dagens pressträff hade berättat att man lyssnat på den massiva remisskritiken mot en flygskatt och dragit tillbaka förslaget, säger Anna Wilson, generalsekreterare för Svenskt Flyg.