Flygskatt

Sverige är till ytan EU:s tredje största land och har längst avstånd mellan den södra och den norra landsänden. Flyget spelar en unik roll i att möjliggöra att hela Sverige kan leva.

Flygforskning och innovation

Det finns flera skäl till varför omvärlden satsar på flygindustri. Den är en beprövad drivmotor i kunskapsutvecklingen; den skapar ökad rekrytering till tekniska utbildningar, viktig forskningsdisciplin inom grundforskning, teknologispridning till/från andra branscher samt industriell kompetens inom avancerad teknologi; den är även en tillväxtmarknad.

Biojet

Utvecklingen av biojet för flyget är en högaktuell fråga för flygnäringen och de senaste åren har både forskning och framtagande av nya bränslen tagit fart. Flygmotorerna är redan anpassade till att flyga på biojet och enligt de internationella specifikationerna för flygbränsle är det idag möjligt att blanda in upp till 50 procent biobaserat jetbränsle i det fossilbaserade jetbränslet.

Nationell strategi för luftfart

Svenskt Flyg har under en period drivit en vision- och strategiprocess där alla aktörer i Svenskt Flyg samt närliggande organisationer och myndigheter varit delaktiga med feedback och för peer review. Processen har syftat till att vi själva ska hitta en samsyn kring viktiga frågor och finna en gemensam målbild framåt.