EU-kommissionens riktvärden för tilldelning av utsläppsrätter

EU-kommissionen har lagt fram de riktvärden som kommer att användas för gratis tilldelning av utsläppsrätter för växthusgaser till över 900 flygbolag.

För handelsperioden 1 januari 2012–31 december 2012 kommer 85 % av flygbolagens utsläppsrätter att delas ut gratis. För perioden 1 januari 2013–31 december 2020 kommer motsvarande siffra vara 82 %. 15 % av de återstående utsläppsrätterna för varje period kommer att auktioneras ut och perioden 2013–2020 kommer 3 % att läggas undan i en särskild reserv för nya aktörer och snabbväxande flygbolag. 

Den internationella flygbranschens svar på EUs pressmeddelande kom snabbt, se nedan länkar.

Läs Europeiska kommissionens pressmeddelande 26 sep 2011.

IATAs pressmeddelande 27 september 2011

ERA pressmeddelande 27 september 2011

Svenskt Flyg arrangerade ett seminarium om utsläppsrätter i maj 2011. Ladda ner presentation av Johan Boman, Naturvårdsverket.

I juni gavs ett  Policy Brief ut av Lufthansa.