Elflyg – början på en spännande resa

Publiceringsdatum: 2020-10-07
Sidor: 127
ISBN:

Elflyg – början på en spännande resa Rapport – redovisning av ett regeringsuppdrag (2020:12)

Flygets utsläpp av växthusgaser behöver minska för att Sverige ska klara det långsiktiga klimatmålet om att nettoutsläppen år 2045 ska vara noll samt för att klara åtagandet enligt Parisavtalets 1,5-gradersmål. Mot den bakgrunden fick Trafikanalys ett regeringsuppdrag att analysera utvecklingen av elflyg. Uppdraget bestod av sex breda frågeställningar.