Policy Brief – Historiskt ICAO-beslut närmar sig

Publiceringsdatum: 2016-07-01
Sidor: 2
ISBN:

Flygets FN-organ ICAO fick för tre år sedan uppdraget att utforma ett globalt marknadsbaserat system för att hantera flygets koldioxidutsläpp. Målet är att få ett beslut kring ett färdigt förslag vid ICAO:s Assembly östen 2016. Ett globalt system skulle i sådana fall kunna vara på plats 2020. Det skulle innebära att det sätts ett tak för det internationella flygets utsläpp baserat på 2020 års utsläppsnivå och att flygbolagen därefter kommer att få köpa utsläppsrätter motsvarande den eventuella ökning som sker baserat på tak­ nivån 2020.

Det förslag som ICAO tagit fram handlar inte om ett handelssystem utan om ett system där flyg­bolagen kommer att tillåtas köpa olika godkända offsets på marknaden.