Flygskatt – en samhällsekonomisk analys (Executive Summary)

Publiceringsdatum: 2016-07-01
Sidor: 8
ISBN:

Sverige är en del av den globala ekonomin där effektiva resor, möten och transporter av varor är avgörande för framgång. I dag bidrar Svensk luftfart till över 200 000 jobb i Sverige och fram till 2030 kan flygtillgänglighet möjliggöra för ytterligare 43 000 nya jobb, men bara om flyget kan behålla sin konkurrenskraft och fortsätta växa

I november 2015 beslutade regeringen att utreda hur en svensk flygskatt ska utformats, syftet är att minska flygets utsläpp och att uppmana folk att åka tåg. Flygskatten utreddes och infördes i Sverige år 2006 trots att över 90 procent av remissinstanserna var negativa. Även om flygskatten avskaffades innan den trädde i kraft, hann flera flyglinjer läggas ned.

Rapporten behand­lar allt från samhällsekonomiska analyser till miljöeffekter.