Swedavia ansluter sig till Fly Green Fund i Norden

Swedavia ökar sitt engagemang för minskade utsläpp av fossilt koldioxid och sitt arbete för en flygindustri med minskad klimatpåverkan. Swedavia blir nu första flygplatsoperatör att ansluta sig till Fly Green Fund i Norden. Swedavia stöttar aktivt utvecklingen av biobränslen för flyg i Norden och tillgängligheten för biobränslen för flyget på Swedavias tio flygplatser i landet. […]

Arlandas nya miljötillstånd underlättar för Sverige att möta ett ökat resebehov

I dag meddelande mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt  ett nytt miljötillstånd för Stockholm Arlanda Airport. – Vi är glada att Arlanda och Sverige nu har ett modernare miljövillkor som möjliggör en utveckling av flygplatsen så Sverige kan ta emot de ökande resebehovet som finns nationellt och internationellt. Det nya tillståndet medger att dagens inflygningar […]

SAS tecknar avtal om regelbundna flygningar med biobränsle

SAS har, liksom Lufthansa Group och KLM, tecknat avtal med Statoil Aviation om fasta leveranser av biobränsle till Oslo flygplats. Efter att SAS blev först i luften i Norge och först från Arlanda flygplats i Sverige med iblandat biobränsle för drygt en vecka sedan, så markerar SAS med detta avtal att företaget tar ett ytterligare […]

Sverige först i världen med fjärrstyrd flygledning

Sverige blir först i världen med att fjärrstyra flygledartorn i riktig drift. Det som började med en idé och vision om ett paradigmskifte inom flygtrafikledning för snart tio år sedan blev verklighet genom ett nära samarbete mellan LFV och Saab. LFV utarbetade och utvecklade de operativa koncepten och Saab utvecklade de tekniska lösningarna. Fjärstyrda torn […]

21 nov får Arlanda ett nytt miljötillstånd – det avgör Sveriges framtida tillgänglighet

Den 27 november 2013 meddelade mark- och miljödomstolen ett nytt miljötillstånd för hela verksamheten på Stockholm Arlanda Airport. Swedavia har överklagat tio av totalt 36 miljövillkor i det nya tillståndet. Mark- och miljööverdomstolen har beslutat att ta upp Arlandas nya miljötillstånd för prövning, och huvudförhandling hölls den 7-9 oktober. Mark- och miljööverdomstolen kommer att meddela […]

Den rödgröna majoriteten i Stockholms stad vill lägga ned Bromma flygplats

En nedvärdering av flygets roll i Stockholmsregionen som främst syns genom förslaget att lägga ned Bromma, en flygskatt samt en statlig förhandlingsperson som ska uppmuntra nedläggning av citynära flygplatser ute i landet är alla förslag som är direkt flygfientliga. Dessa förslag leder till att Sverige får sämre tillgänglighet – vilket direkt påverkar landets och kommunernas tillväxt. […]

GKN Aerospace i nytt samarbete med Pratt & Whitneys motorprogram PurePower® PW1900G

GKN Aerospace har tecknat ett ”risk and revenue sharing”- avtal (RRSP) med den amerikanska motortillverkaren Pratt & Whitney för motorprogrammet PurePower® PW1900G. •Avtalet befäster GKN Aerospace´ ledande roll på teknologiområdet. •GKN Aerospace beräknar att avtalet kan leda till en omsättning på cirka 2,5 miljarder US dollar under motorprogrammets hela livslängd. •Motorn kommer att sitta på […]

INNOVAIR – Sveriges nationella strategiska innovationsprogram för flyg – årsmöte 2014-09-24

INNOVAIR årsmöte äger rum onsdagen 24 september 2014 Plats: Norra Latin, Stockholm Program och tidsschema här: Årsmöte Innovair schema v140831 Platsantalet är begränsat – anmälan om önskemål att delta snarast till: anders.blom@innovair.org Tillgängliga platser utöver inbjudna fördelas efter ”first come first serve basis”. Välkommen!

Hur man förstör Sveriges konkurrenskraft

En rundringning som Flygtorget gjort visar att Miljöpartiet står kvar vid sin vision om att lägga ner de lokala flygplatserna och – som deras trafikpolitiska talesperson Stina Bergström säger – att ”all flygtrafik söder om Sundsvall är onödig och kan ersättas med höghastighetståg”. Till detta kommer dels deras vallöfte om att lägga ner Bromma flygplats […]

Bättre beredskap finns inom flyget i händelse av nytt vulkanutbrott på Island

Återigen får vi varningar från Island om risk för utbrott, den här gången gäller det vulkanen Bardarbungur. Om Vulkanen skulle få ett utbrott med spridning av vulkanaska finns idag en ny beredskap och riktlinjer för ansvar och agerande vid flygningar i sådana områden. Risken för så omfattande störningar i flygtrafiken som vi upplevde vid tidigare […]