Svenskt Flygs ordförande kommenterar kritiken från miljöministern

I Dagens Nyheter intervjuas miljöministern Karolina Skog och går till hårt angrepp på flyget i Sverige och vår generalsekreterare Henrik Littorin. Jag finner detta agerande ovärdigt en minister för Sveriges regering och jag häpnar över den nivå som en ledande företrädare för vårt land uttalar sig. Det är ingen tvekan om att flyget har ett […]

Efterfrågan på flygresor fortsatte att öka 2017

Pressmeddelande 2018-01-16 Under 2017 ankom och avreste närmare 47 miljoner människor vid svenska flygplatser. Det är 6 procent fler än under 2016. – Efterfrågan på flygresor visar än en gång hur viktigt flyget är för tillgängligheten inom samt till och från Sverige. Flyget är långväga kollektivtrafik och en förutsättning för att människor ska kunna transportera […]

Update, november 2017

Se fler nyhetsbrev och prenumerera här > Förändringar på Svenskt Flyg – Ny generalsekreterare Den 27 november tillträder Henrik Littorin som tillförordnad generalsekreterare i Föreningen Svenskt Flyg. Henrik arbetar i dagsläget som senioranalytiker på Swedavia och har femton års erfarenhet av analysarbete inom flygbranschen. Henrik Littorin nås på 0734-331998 samt info@svensktflyg.se. Anna Wilson, Svenskt Flygs generalsekreterare […]

Skadlig flygskatt i regeringens höstbudget

Sverige inför en nationell flygskatt från och med 1 april 2018. Att regeringen inför den kontroversiella flygskatten innebär att man bortsett från den massiva kritik som riktats mot förslaget. Flygskatten syftar till att minska antalet flygresor och även nedläggning av en del regionala flygplatser. Skatten kommer försämra konkurrenskraften för hela Sverige som är Europas Norrland […]

Ny flygskatt utan klimatnytta skadlig för Sverige

Idag meddelade regeringen att Sverige inför den hårt kritiserade flygskatten. Förslaget till en nationell flygskatt har mött hård kritik av remissinstanser där myndigheter, regioner och näringsliv är djupt oroade för skattens konsekvenser. Starkast har kritiken varit mot skattens marginella klimateffekt och det faktum att skatten riskerar slå hårt mot tillgänglighet, konkurrenskraft och regional utveckling i […]

Lagrådet kritisk till flygskatten

Den 7 juni lämnade regeringen ett förslag om ny flygskatt till Lagrådet, detta trots massiv kritik från myndigheter, kommuner, regioner och näringsliv. Nu sällar sig även Lagrådet till de kritiska rösterna och pekar på att både motiv och analys saknas i förslaget. Lagrådsremissen är det sista steget innan regeringen kan lämna ett skarpt förslag till […]

Sågad flygskatt till lagrådet

Regeringen beslutade idag att skicka ett förslag om ny flygskatt till lagrådet för granskning. Skattens utformning följer det utredningsförslag som mött massiv kritik från myndigheter, kommuner, regioner och näringsliv för att det saknar klimateffekt och slår hårt mot tillgänglighet, sysselsättning och konkurrenskraft i Sverige. Lagrådsremissen är det sista steget innan regeringen kan lämna ett skarpt […]

Regeringens dubbla budskap om flyget

Regeringen har i dag presenterat sitt förslag om ett Arlandaråd. Det är en positiv nyhet. Samtidigt planerar regeringen för en flygskatt som slår direkt mot svensk ekonomi, hotar tusentals jobb och drabbar glesbygden hårdast. Nu är det hög tid att skrota förslaget om flygskatt, och välja rätt väg för ett hållbart flyg som bidrar till […]

Ett slag i luften

Ett slag i luften är en kampanj mot den skatt på flygresor som regeringen vill införa. Vi tycker det är viktigt att informera om de konsekvenser en skatt som bara införs i Sverige kan ge. På det sätt som förslaget är utformat kommer skatten att generera minimala miljövinster samtidigt som den kommer att få stora […]

Uppdaterad presentation om flygskatt

Ladda ner WSPs uppdaterade analys av flygskattens ekonomiska konsekvenser.