Regeringen kör över remissopinionen om flygskatten

Regeringen presenterade idag inriktningen för en ny svensk flygskatt. Trots massiv kritik från myndigheter, kommuner, regioner och näringsliv kommer regeringen gå vidare med det förslag som helt saknar klimateffekt och som slår hårt mot tillgänglighet, sysselsättning och konkurrenskraft i Sverige. Den 1 mars löpte remisstiden för utredningsförslaget om en svensk flygskatt ut. Av de 156 […]

Fler än hälften av svenskarna känner inte till flygskatten

Hälften av alla svenskar känner inte till att regeringen vill införa en skatt på flygresor, och kunskapen om vad en flygskatt skulle få för konsekvenser på ekonomi, tillgänglighet och miljö är låg.  Det visar en ny undersökning gjord av Sifo.  För att höja kunskapsnivån kring flygskatten och skapa en plattform för lokalt engagemang för en […]

Lunchseminarium 16 mars: Flygbiobränsle och flygets klimatarbete

Svenskt Flyg och Stockholms Handelskammare bjuder in till ett lunchseminarium om flygets klimatarbete och biobränsle. Under 2016 flög 46 miljoner människor från svenska flygplatser. För att möta tillväxten och minska utsläppen har flygnäringen satt i gång ett intensivt klimatarbete och en gemensam global färdplan. Utvecklingen av biobränsle för flyget är sannolikt det som snabbast kan […]

Remissammanställning – En svensk flygskatt (SOU 2016:83)

Den 1 mars 2017 löpte remisstiden ut för utredningsförslaget om en ny svensk flygskatt (En svensk flygskatt SOU 2016:83). Totalt hade 197 yttranden lämnats in till Finansdepartementet per den 1 mars. Av dessa har 136 lämnats av aktörer som bjudits in av regeringen att lämna synpunkter, medan 61 yttranden lämnats av andra aktörer på eget […]

Åtta av tio remissyttranden kritiska mot flygskatt

  En stor majoritet av remissyttrandena som lämnats till regeringen är starkt kritiska till förslaget om en ny svensk flygskatt. Myndigheter, regioner, kommuner och näringslivet avfärdar skattens klimatnytta och varnar för stora negativa effekter för samhällsekonomin. När remisstiden för utredningsförslaget om en svensk flygskatt löpte ut den 1 mars hade 197 yttranden lämnats in. Svenskt […]

Remissvar: En svensk flygskatt

Ladda ner hela remissvaret (PDF) Sammanfattning av Svenskt Flygs ställningstagande Svenskt Flyg delar regeringens ambition, som uttrycks i den svenska flygstrategin, att flygets utveckling ska bidra till att göra Sverige till ett mer hållbart samhälle socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Utredningsförslaget om en ny svensk flygskatt är dock kontraproduktivt i alla tre hållbarhetsperspektiv. Rätt väg till […]

Pressmeddelande: Regeringen ger dubbla budskap om flyget

I regeringens flygstrategi lyfts flygets stora betydelse för Sverige. Samtidigt planerar man för en flygskatt som slår direkt mot svensk ekonomi, hotar tusentals jobb och drabbar glesbygden hårdast. Nu är det hög tid att skrota förslaget om flygskatt, och välja rätt väg för ett hållbart flyg som bidrar till svensk tillväxt och konkurrenskraft. Regeringen har […]

Anna Wilson kommenterar regeringens flygstrategi

– Regeringens flygstrategi visar goda ambitioner för flygets utveckling, men man talar med kluven tunga. Å ena sidan betonar man flygets betydelse för jobben, export, turism och utvecklingskraft i hela landet. Å andra sidan vill man införa en flygskatt som slår direkt mot dessa områden, och som är helt verkningslös för att minska flygets klimatpåverkan. […]

Remisseminarium om flygskatten den 8 februari

  Den 30 november 2016 presenterades utredningsförslaget om en ny svensk skatt på flygresor. Fram till den 1 mars 2017 är förslaget ute på remiss. Tills dess har alla som vill möjlighet att lämna sina synpunkter. Onsdagen den 8 februari bjöd Svenskt Flyg och Stockholms Handelskammare in till ett remisseminarium om flygskatten. Under seminariet belystes utredningens […]

Välkommen att fira klimatavtalet CORSIA med oss!

Det har skrivits flyghistoria – vi har äntligen ett klimatavtal genom FN/ICAO! I mitten av oktober enades världens länder om ett globalt klimatavtal för flyg kallat CORSIA Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation. Förhandlingar har pågått i flera år och för första gången i historien har en hel sektor enats om ett globalt […]