Svenskt Flyg välkomnar Europeiska kommissionens förslag till Europeisk flygstrategi – stärk konkurrenskraften och tillgängligheten

EU har tidigare tagit viktiga steg för tillgängänglighet, säkerhet, miljö och tillväxt på flygområdet. Från bildandet av en Europeisk flygmarknad med konkurrens och bättre priser, som gjort det möjligt för människor att resa, utbyta idéer korta avståndet mellan Europas länder. Till ett handelssystem för utsläppsrätter, forskningsprojekt och regulatoriska förändringar för både säkerhet och effektivare flygvägar. […]

Företagare i Norrbotten oroas över en skatt på flygresor

En färsk undersökning genomförd av TNS Sifo i Svenskt Näringslivs företagarpanel i Norrbotten visar att nio av tio Norrbottensföretag anser att goda flygförbindelser till och från Norrbotten rimliga priser har mycket stor eller ganska stor betydelse för konkurrenskraften. Åtta av tio företag menar att det inte går att ersätta flygresorna med telefon- eller videomöten, tågresor […]

Svenskt Flygs kommentar till regeringens utspel om skatt på flygresor

Sverige är en del av den globala ekonomin där effektiva resor, möten och transporter av varor är avgörande för framgång. Om man är seriöst intresserad av att lösa transporternas miljöpåverkan, då ska vi fortsätta satsa på det som Sverige är erkänt duktiga på. Vi ska gå före genom intensiva satsningar på forskning och innovation av […]

Kommittédirektiv – Skatt på flygresor

Kommittédirektiv Skatt på flygresor Beslut vid regeringssammanträde den 5 november 2015 Läs direktiven här: http://www.regeringen.se/contentassets/98b8f05099b04c58935dc3ac52c223bd/skatt-pa-flygresor-dir.-2015106

Öppet brev från flygnäringen till världens regeringar inför COP21

Inom kort inleds COP21 i Paris med ambitionen att länderna ska enas om ett nytt globalt klimatavtal som ska gälla från år 2020. År 2020 är även en milstolpe för flygets FN- organ ICAO.  Under hösten nästa år träffas ICAO´s samtliga 191 medlemsländer för att förhandla och besluta om en global CO2 standard för nya […]

Sverige kan bli först med fossilfritt flyg

Stockholm är en av världens mest huvudkontorstäta städer och en ekonomisk motor för hela Sverige. Vårt internationella beroende är stort, men Stockholm klarar sig inte utan resten av Sverige. Ska vi ta tillvara all den talang och innovationskraft som finns i vårt land måste vi smidigt kunna resa mellan olika orter i Sverige. Inte bara […]

ACARE Success Stories

ACARE – Advisory Council for Aviation Research and Innovation in Europe, samlar representanter från hela den europeiska flygnäringen; flygindustrin, flygbolag, flygplatser ,flygtrafikledning, Europeiska kommissionen, medlemsstaterna, forskningsinstitut och den akademiska världen. Flyg är en erkänt avancerad tekniksektor och ger ett viktigt bidrag till EU: s konkurrenskraft. I Europa finns ca 450 flygbolag och 700 flygplatser som […]

Regeringen lyfter direktlinjer och mobilitet i Sveriges nya exportstrategi

Tillgänglighet i form av flygplatser med direkta flyglinjer blir allt viktigare i dagens globaliserade värld. Det är en av de faktorer som har störst betydelse för utländska företag när de väljer mellan olika alternativ för etablering och nyinvesteringar. Svenska flygplatser har jämförelsevis få direkta flyglinjer till viktiga städer, inte minst i tillväxtländerna, vilket också gör […]

Intressant om internationellt samarbete och samordning – Flygtendenser

Transportstyrelsen ger varje år ut ett antal nummer av Flygtendenser, detta nummer tillägnas det internationella arbetet inom luftfarten. I artiklarna presenteras viktiga spelare på den internationella arenan och du kan läsa om det internationella arbetet med frågor såsom miljö, human factors och olycksutredningar. Luftfarten är till sin natur en internationell verksamhet. På många sätt speglar […]

Sverige alltmer inom räckhåll!

I mars 2016 börjar SAS flyga direkt till Los Angeles från Arlanda. Det innebär att Stockholm Arlanda Airport erhållit tretton nya interkontinentala förbindelser sedan 2013 vilket motsvarar en tillväxt med nära 70 procent. Sverige är det land i Europa som har längst avstånd med en liten befolkning men också med ett mycket utvecklat flygplatssystem. Tillgänglighetskriteriet […]