Att inte bygga ut Arlanda vore ett kostsamt misstag

De senaste dagarna har en spricka uppdagats i regeringssamarbetet som grundar sig i Arlandas framtida roll och kapacitet. Från Svenskt Flygs sida ser vi med oro på risken för en politik som bromsar Sveriges utveckling snarare än utsläppen.

Regeringen slog i flygstrategin från 2017 fast att för att klara miljömålen måste planeringen av en hållbar utbyggnad av flygplatsen planeras i god tid – därför skapades Arlandarådet för att samla näringsliv, myndigheter och politiker.

Att inte bygga ut Arlanda i enlighet med Färdplan Arlanda vore att dra i bromsen för fortsatt tillväxt i både stockholmsregionen och stora delar av landet. Arlanda flygplats är landet största flygplats och nav för trafiken – utrikes och inrikes. Arlandas framtid är en angelägenhet inte enbart för Stockholm utan för hela landet och kan i det perspektivet jämföras med Malmbanan, Göteborgs hamn eller Öresundsbron. Även med den föreslagna höghastighetsbanan kommer flyget fylla en viktig funktion i framtiden om hela vårt land ska vara tillgängligt och attraktiv för både företag och turism.

Framtidens flyg kommer att vara koldioxidneutralt. Detta kommer ske bland annat genom övergången till biobränslen, genom ny och effektivare teknik och till viss del genom elektrifiering av delar av flyget. Därför är det viktigt att vi inte låter en gammal syn på flyget forma våra åsikter om vad vi behöver göra för framtiden.

Regeringen kommer att behöva hantera frågan om Arlandas framtid. Vi hoppas att regeringen och dess samarbetspartier Centerpartiet och Liberalerna gör det på ett klokt sätt som förenar ekologisk hållbarhet med tillgänglighet. Att inte bygga ut Arlanda vore ett kostsamt misstag för besöksnäringen och ekonomin i hela landet.