Forskares siffertrixande vilseleder kring flygets utsläpp

En saklig debatt, forskning och myndigheternas objektivitet är avgörande för att såväl skattebetalare som beslutsfattare ska ges underlag till verkningsfulla och samhällsekonomiskt hållbara lösningar på klimatutmaningen. Inte genom siffertrixande, dubbelräkningar och data som går tvärt emot Naturvårdsverkets egna, Sveriges, EU:s och FN:s officiella statistik.

Den rapport om flygets utsläpp som ett antal forskare tagit fram på uppdrag av Naturvårdsverket och presenterades på Svd Debatt 27/8 kan inte användas som beslutsunderlag utan ska ses som ett hårt vinklat debattinlägg för att försöka motivera en flygskatt. Forskarna har under många år drivit en tydlig ideologisk agenda mot flyg. Något som bekräftas av rapportförfattarna själva i artikeln ”För att nå acceptans för styrmedel hos allmänheten är det viktigt att information om olika resors klimatpåverkan når ut. Vår rapport kan här utgöra ett bidrag.”

Man kan säkert diskutera metodiken i offentlig datainsamling, med det är absolut nödvändigt att samtliga länder redovisar data och utsläpp på samma sätt. Det gör att ländernas samlade rapportering leder till 100 procent av flygets och resenärernas utsläpp. På så vis undviks dubbel- och trippelräkningar och det går därmed att utforma bästa möjliga åtgärder för att minska klimatpåverkan. Det här verkar i princip alla utom de aktuella forskarna ha förstått.
Den globala luftfarten har en tydlig och gemensam plan för hur utsläppen ska halveras fram till 2050. I den har både ekonomiska styrmedel, teknikutveckling och innovation samt biodrivmedel en central roll. Målet måste vara att begränsa utsläppen, inte att begränsa resande och mobilitet.
Cirka 90 procent av svenskars flygresor omfattas redan idag av ett ekonomiskt styrmedel, EU:s handelssystem ETS. EU-ETS sätter ett tak för utsläppen inom EU. På global nivå pågår arbete inom flygets FN-organ ICAO där målet är att inom några år ha ett världsomspännande system på plats som sätter ett tydligt tak för flygsektorns utsläpp. Det gäller också att ha perspektiven klara. Den potentiella utsläppsminskningen från en nationell svensk flygskatt under ett år motsvarar ungefär Vattenfalls utsläpp under tio timmar.

Sveriges flygnäring och ett utvecklat flygresande är en förutsättningen för att samhället ska fungera. Det möjliggör att knyta affärskontakter, utbyta kunskap, bedriva politik och diplomati, humanitära insatser, besöka nära och kära och stärka familjebanden i vårt stora land eller att på plats uppleva andra länders kulturer och välkomna andra att besöka Sverige.

Det är inte resandet som ger upphov till fossila utsläpp utan användandet av fossila bränslen. Det handlar både om att minska bränsleförbrukningen och att fasa in icke fossila bränslen. Biodrivmedel för flyg fungerar med dagens och framtida flygplan och med dagens bränsleinfrastruktur och går enkelt att blanda med befintligt fossilt bränsle i takt med att utbudet ökar. Tvärtemot vad de aktuella forskarna säger har biodrivmedel för flyg ingen negativ påverkan på odlingsbar mark eller övrig matproduktion. Det som saknas är storskalig produktion till ett konkurrenskraftigt pris och det är här som politiken kan göra skillnad.
Svenskt Flyg utgår från att fortsatta åtgärder och satsningar för att hantera flygets klimatpåverkan bygger på korrekta fakta och inte kreativt siffertrixande från en liten grupp forskare.

Anna Wilson
Generalsekreterare
Svenskt Flyg