Historiskt klimatavtal genom ICAO!

I dag har det skrivits historia! Inom FN:s organisation för civilflyg, ICAO, har man idag enats om ett globalt styrmedel för klimatutsläpp från internationellt flyg. Det är unik att en hel sektor har enats om ett globalt klimatavtal.  Systemet bygger på att utsläpp kompenseras genom att flygbolagen köper utsläppskrediter som bidrar till att minska utsläppen där det är mest effektivt. Beslutet innebär att det internationella flygets koldioxidutsläpp, ska stabiliseras på 2020-års nivå.

Redan från start deltar 65 länder i den frivilliga fasen från 2021 vilket innebär att ca 86 procent av världens flygresor täcks av systemet och från 2027 blir systemet obligatoriskt.

Ett globalt och verkningsfullt styrmedel är något som vi från Svenskt Flygs sida har drivit länge och nyligen meddelade miljöminister Karolina Skog (MP) att det vore bättre om det blev en global uppgörelse istället för en svensk skatt, nu ser vi fram emot att regeringen direkt avbryter arbetet att utreda en svensk flygskatt.

En nationell flygskatt vore ett symbolpolitiskt misstag utan någon som helst klimatnytta, nu måste vi sluta upp kring det globala systemet och se till att det blir ett verkningsfullt system som levererar riktig klimatnytta.

 

Läs pressmeddelanden här:
Regeringen: http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/10/regeringen-valkomnar-historiskt-beslut-om-att-begransa-utslappen-fran-internationellt-flyg/
EU-kommissionen: http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-3331_en.htm
IATA: http://www.iata.org/pressroom/pr/Pages/2016-10-06-02.aspx